Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x

L'Avís legal d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. Es troba en la part inferior del lloc Web. Les dades identificatives del responsable del lloc Web són els que figuren a continuació:

L'Avís legal d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. Es troba en la part inferior del lloc Web. Les dades identificatives del responsable del lloc Web són els que figuren a continuació:


AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX, S.A.
Plaza de la Llotja, 2 
03202 Elx, España
NIF A-53.555.967
Inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 2432, Foli 24, Full A-64388 - Insc. 1a

L'accés i/o ús del lloc Web d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.Atribuïx a qui ho realitza la condició de “Usuari”, que accepta plenament i sense cap reserva les Condicions Generals vigents en cada moment, així com les condicions particulars que, si és el cas, complementen, modifiquen o substituïsquen les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc Web, per la qual cosa es prega llegir-les detingudament. Els termes “vosté” i “el seu” ací continguts es referixen a l'usuari d'aquest lloc Web.
CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

 • Objecte
  Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) al present lloc Web d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, inclosos els continguts i serveis posats a la seua disposició en el mateix. Tota persona que accedisca al present lloc Web es considera “Usuari” i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre's a les Condicions Generals vigents en cada moment que accedisca al referit lloc Web així com a les condicions particulars que, si és el cas, li siguen aplicables.
  En tot cas, Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, l'estructura i disseny del lloc Web; modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'accés i/o ús del lloc Web.

 

 • Ús del Lloc Web
  Llevat que es dispose una altra cosa en les Condicions Particulars, l'ús del lloc Web tindrà caràcter gratuït, sense perjuí del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que per a l'Usuari tinga l'accés.
  L'Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc Web es realitza en tot cas davall la seua única i exclusiva responsabilitat.
  L'usuari es compromet a utilitzar el lloc Web així com els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'orde públic. Així mateix, queda prohibit l'ús del lloc Web amb fins il·lícits o lesius per a Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., o qualsevol tercer.
  En la utilització del lloc Web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i/o els drets d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., i/o de tercers o que poguera danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc Web, o que impedira de totes maneres, la normal utilització del lloc Web.
  Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

 • Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual
  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el lloc Web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparega) són propietat exclusiva d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A..
  Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc Web ni sobre cap dels seus elements integrants (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparega) quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estiga legalment permés o siga autoritzat de forma expressa i per escrit pel titular dels corresponents drets.
  L'usuari queda únicament autoritzat per a visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no siguen posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l'usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni en la seua totalitat, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., Amb caràcter enunciatiu però no limitador:
  1. L'usuari no es troba autoritzat per a emprar la informació continguda en la Web amb la finalitat de desenrotllar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial així com comercialitzar siga com siga la dita informació);
  2. L'usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i la resta de dades identificatives dels drets d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., així com qualssevol mecanismes de protecció.
  3. L'usuari no es troba autoritzat per a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s'emmagatzema la informació de la Web.
  Tota la informació del lloc Web aquesta protegida davall els drets d'autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. Donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.
  Les marques (signes distintius i logos) que apareixen en el lloc Web són titularitat exclusiva d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres Productes, Serveis i Companyies que apareguen en aquest document o en el lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

 

 • Exclusió de garanties i responsabilitat
  Aigües i Sanejament d'Elx,S.A., no és responsable dels danys o perjuís derivats de l'ús dels continguts del seu Web. En especial, Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., no respon ni dels continguts ni de l'estat dels enllaços o links que conté aquest lloc Web, i que poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines Web gestionats per tercers. Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. No respon ni dels continguts ni de l'estat dels dits llocs i pàgines Web. L'accés a les mateixes a través d'aquest lloc Web tampoc implica que Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, recomane o aprove els seus continguts.
  Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.
  Tant l'accés al lloc Web com l'ús que puga fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se del dit accés o ús de la informació. Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

 

 • D'acord amb el que disposa la LOPD
  (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), si no ens comunica el contrari, les dades que acaba de facilitar seran inclosos en el nostre fitxer automatitzat propietat d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., Té dret a accedir a la informació que li afecta, recopilada en el nostre fitxer, rectificar-la en cas de ser errònia, així com oposar-se al seu tractament.

 

 • Hiperenllaces i Llocs Enllaçats
  L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es propose establir un Hiperenllace o dispositiu tècnic d'enllaç (e.g. links o botons) des del seu lloc Web al lloc Web d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., haurà d'obtindre una autorització prèvia i per escrit d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A..
  L'establiment de l'Hiperenllace no implica en cap cas l'existència de relacions entre Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, i el propietari del lloc o de la pàgina Web en què s'establisca l'Hiperenllace, ni l'acceptació o aprovació per part d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, dels seus continguts o serveis.
  En tot cas, Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllace al seu lloc Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts del lloc Web en què s'inclou l'Hiperenllace.
  En el lloc Web d'Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, es posa a disposició de l'Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles en Internet, Hiperenllaces o dispositius tècnics d'enllaç (e.G. links o botons), que permeten a l'Usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents o gestionats per tercers (Llocs Enllaçats).
  Aigües i Sanejament d'Elx, S.A., no oferix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l'Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

 

 • Legislació aplicable i jurisdicció
  Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.
  Aigües i Sanejament d'Elx, S.A, i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Elx (Alacant), per a totes les qüestions que pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del lloc Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'ací establit.


© AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX,S.A.. (Espanya), 2009. Prohibida la seua reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.

oficina virtual Cortes_programados_val