Autoritzacions

Autorizaciones

Autoritzacions i mandat SEPA

 

Envia’ns el formulari d’autorització i delega així les teues gestions

Si et cal delegar tràmits i gestions sobre el teu contracte de subministrament, hauràs d’habilitar la persona que autoritzaràs a fer les teues gestions.

 

Quin tipus d’autorització necessites?

 • Autorització general: és necessària per a habilitar un tercer no titular del contracte perquè puga fer les gestions següents:
  • Sol·licitar duplicats de factures.
  • Fer gestions relacionades amb pagaments i regularització de deute.
  • Actualitzar dades per a l’enviament de factures.s
  • Canviar dades bancàries per a cobraments.
  • Tramitar reclamacions.
  • Actualitzar dades de contacte, inclosos el telèfon i l’adreça electrònica.
  • Activar la Factura Digital.

L’autorització estarà habilitada fins que tu, com a titular, ens en comuniques la denegació, o bé el contracte deixe d’estar al teu nom.

 • Autorització de contractació: és necessària per a habilitar un tercer a fer, en el teu nom, una gestió puntual de contractació, com ara una alta, una baixa o un canvi de nom.

 

Com tramite l’autorització?

 1. Descarrega el tipus d’autorització que necessites.
 2. Ompli-la i firma-la amb les dades requerides.
 3. Envia-la a través del Contacta adjuntant el document d’identitat del titular del contracte i de la persona autoritzada.
 4. Especifica la sol·licitud que vols fer.

 

Envia’ns el mandat SEPA per a formalitzar la teua domiciliació bancària

És necessari perquè el titular del compte bancari acredite la propietat del compte i es formalitze la domiciliació del pagament bancari dels rebuts del subministrament d’aigua.

 1. Descarrega el mandat SEPA .
 2. Ompli’l i firma’l amb les dades requerides.
 3. Envia’l a través del Contacta especificant l’adreça del subministrament d’aigua i el número de contracte.