Informació sobre la regularització del Cànon de Sanejament

Informació sobre la regularització del Cànon de Sanejament

QUÈ ÉS EL CÀNON DE SANEJAMENT?

És el recurs tributari que permet la sostenibilitat del sistema de depuració i reutilització d'aigües en la Comunitat Valenciana. Per a qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres o consultar més informació sobre el Cànon de Sanejament en el següent enllaç:

https://www.epsar.gva.es/va/arees/el-canon-de-sanejament/el-canon-de-sanejament

 

EN QUÈ VA CONSISTIR  L'AJORNAMENT DEL CÀNON DE SANEJAMENT?

Les factures emeses des de l'1 d'agost de 2022 fins el 31 de juliol de 2023 no inclouen aquesta taxa, ja que la Generalitat Valenciana va ajornar el pagament de les quotes del Cànon de Sanejament durant aquests dotze mesos, conforme al DECRET LLEI 6/2022, de 8 de juliol, i al DECRET LLEI 19/2022, de 30 de desembre del Consell.


EN QUÈ CONSISTEIX LA REGULARITZACIÓ DEL CÀNON DE SANEJAMENT?

Finalitzat el termini d'ajornament s'està procedint a la inclusió de la quantia del Cànon no abonat durant els dotze mesos d'ajornament, que s'inclourà en quotes idèntiques sense interessos durant els següents 36 mesos, segons el DECRET LLEI 11/2023, de 29 de setembre, del Consell.

 

ON POTS TROBAR ELS IMPORTS AJORNATS?

L'import de cada quota ajornada el trobaràs en les teues factures emeses a partir de l'1 d'agost. Les quotes s'inclouran en cada factura emesa durant els 36 mesos següents al 30 de setembre agrupades segons els períodes de facturació del teu contracte (mensual, bimestral, trimestral, etc.).