ÈTICA I COMPLIMENT

Codi de conducta

Els nostres valors

Certificació Compliance Penal

 

Aigües d´Elx ha obtingut la certificació d'AENOR segons la norma UNE 19601 que ratifica l'adopció per part de la companyia de les millors pràctiques en sistemes de gestió de compliance penal. La UNEIX 19601 estableix un marc de referència complet que no sols permet disposar de sistemes de gestió de compliance penal alineats amb les exigències del Codi Penal espanyol, sinó també completar-los amb els estàndards internacionals en matèria d'antisuborn.

Certificat


Codi de conducta

 

A Aigües d´Elx disposem d'un Codi de Conducta que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.
Aquests valors ètics han sigut sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la Societat.
En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació. 

Consulta el nostre codi de conducta


Canal Ètic

 

En Aigües d´Elx hem implementat el Canal Ètic per a comunicar, de manera confidencial i anònima (si així es vol), els actes contraris a la legislació vigent, a les normes internes de la societat o al seu codi ètic.  

Este canal ètic complix tots els requisits que establix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial.  

Totes les comunicacions s’han de fer contactant amb el compliance officer a través de qualsevol dels mitjans següents:  

  • A través del canal digital, mitjançant este enllaç:  

Canal Ètic

A través de l’enllaç també es pot demanar una entrevista personal o telefònica.

  • Per correu postal (escriu CONFIDENCIAL en l’assumpte):  Plaza de la Lonja, 1 -03202 Elx (Alicante) 

Política de compliment penal

 

Aigües d´Elx està decididament compromesa amb el compliment de la legislació i regulació vigents tal com resulta del seu Codi de Conducta i de les seues estrictes Polítiques, instruccions i procediments interns. Al servei d'aquest compromís, ha disposat a més d'un exhaustiu sistema d'identificació, prevenció i gestió dels riscos d'incompliment normatiu que concerneixen tant la seua activitat com als seus processos de suport, a més d'un sistema disciplinari per a sancionar qualsevol incompliment detectat.

Aigües d´Elx va definir i va implementar un model d'organització i control per a la identificació, prevenció i sanció de riscos penals, model que s'ha anat revisant i perfeccionant. La Política de Compliment Penal constitueix el marc de referència actualitzat d'aquest model.

Consulta l´Extracte de la Política de Compliment Penal