ÈTICA I COMPLIMENT

Codi de conducta

Els nostres valors

Codi de conducta

A Aigües d´Elx disposem d'un Codi de Conducta que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.
Aquests valors ètics han sigut sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la Societat.
En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació. 

Consulta el nostre codi de conducta


Canal Ètic

S’ha habilitat una canal de comunicació a través del qual qualsevol persona pot realitzar consultes o suggeriments en relació al Codi de Conducta i les polítiques i procediments que desenvolupen els seus principis i valors.

Així mateix ha d’emprar-se aquest canal per a notificar possibles incompliments del Codi de Conducta i les seves polítiques i procediments a través del formulari de consulta i formulari de notificació d'irregularitats.

Les comunicacions, consultes i notificacions, hauran de realitzar-se contactant amb el Compliance Officer per qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrónic: codigodeconducta@aigueselx.es (indicar en l'assumpte: CONFIDENCIAL)

Telèfon: 966613800

Tota la informació facilitada serà tractada de forma confidencial.

Consulta la Política de Privacitat del Canal Ètic


Política de compliment penal

Aigües d´Elx està decididament compromesa amb el compliment de la legislació i regulació vigents tal com resulta del seu Codi de Conducta i de les seues estrictes Polítiques, instruccions i procediments interns. Al servei d'aquest compromís, ha disposat a més d'un exhaustiu sistema d'identificació, prevenció i gestió dels riscos d'incompliment normatiu que concerneixen tant la seua activitat com als seus processos de suport, a més d'un sistema disciplinari per a sancionar qualsevol incompliment detectat.

Aigües d´Elx va definir i va implementar un model d'organització i control per a la identificació, prevenció i sanció de riscos penals, model que s'ha anat revisant i perfeccionant. La Política de Compliment Penal constitueix el marc de referència actualitzat d'aquest model.

Consulta l´Extracte de la Política de Compliment Penal