ÈTICA I COMPLIMENT

Codi de conducta

Els nostres valors

Codi de conducta

A Aigües d´Elx disposem d'un Codi de Conducta que defineix els valors de la nostra organització, constituint una referència en totes les nostres conductes i accions, tant individuals com col·lectives.
Aquests valors ètics han sigut sempre una part central de l'estratègia i el desenvolupament de la Societat.
En el context actual es fa més indispensable que mai per a l'empresa, actuar amb responsabilitat i ètica en les seues activitats, de cara a tots els grups de relació. 

Consulta el nostre codi de conducta