Sol·licitud de connexió

Sol.Acometida nuevo

Conectat´t a la xarxa de distribució d´aigua i/o clavegueram

Passos per a la sol·licitud d'escomesa

 

Per a contractar el subministrament d'aigua en un habitatge o local es ha de disposar d'una escomesa d'aigua i sanejament, la qual tramita el promotor o constructor, habitualment.

Què és una escomesa? Una escomesa comprèn el conjunt de canonades i altres elements que uneixen les conduccions amb la instal·lació interior de l'immoble.

T'expliquem més a baix els passos a seguir perquè la sol·licitud d'escomesa sigui efectiva;

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d'escomesa.
 2. Disposar de la següent documentació segons els casos:
 • D.N.I./N.I.F del titular. Si no es presentés el titular per a fer els tràmits pertinents, la persona autoritzada en el seu nom, haurà d'aportar: D.N.I./N.I.F de l'autoritzat, autorització signada pel titular i fotocòpia del D.N.I. del titular.
 • C.I.F. Si es tracta d'una persona jurídica, la persona que sol·licita en el seu nom la formalització del contracte de subministrament haurà de ser el representant legal acreditat mitjançant poders de representació; si la persona que sol·licita formalitzar el contracte de subministrament fos diferent del representant legal, haurà d'aportar una autorització al seu favor signada i segellada pel representant legal juntament amb fotocòpia del D.N.I. de tots dos.
 • Escomesa d´aigua per a obres

  • Llicència Municipal d'obra o llicència municipal d'edificació.
  • Compte bancari.
  • Originals dels annexos  i memòria d'instal·lacions de lampisteria i sanejament, visats pel personal tècnic competent, en cas d'habitatges. En els locals no és necessari que estiguen visats.
  • Pla de situació escala 1:2000.

   

 • Escomesa d´aigua per a boques contra incendi

  • Certificat de l'empresa instal·ladora (segellat per la Conselleria d'Indústria).
  • Compte bancari.
  • Originals dels annexos  i memòria d'instal·lacions de lampisteria i sanejament, visats pel personal tècnic competent, en cas d'habitatges. En els locals no és necessari que estiguen visats.

   

 • Escomesa per clavegueram

  • Originals dels annexos  i memòria d'instal·lacions de lampisteria i sanejament, visats pel personal tècnic competent, en cas d'habitatges. En els locals no és necessari que estiguen visats.
  • Compte bancari.
  • Pla de situació escala 1:2000.