Obres de manteniment i fons de renovació

Obras de mantenimiento y fondos de renovación

Compromesos amb la renovació i el manteniment

Els treballs de millora, manteniment i renovació duts a terme contínuament en les xarxes de distribució suposen mantindre un rendiment tècnic hidràulic òptim, executant les obres i actuacions que resulten necessàries per a garantir un servei de qualitat.

Descripció dels treballs Duració Pressupost  Localizació

RENOVACIÓ DE XARXES PER PARCEL·LES PRIVADES EN CAMÍ DE LA SENIETA

Instal·lació d'un tram total de 210ml. de canonada de fosa dúctil per a anul·lar el tram que transcorre per l'interior de les finques i la renovació d'un total de 135ml. de canonada de polietilé en la zona interior.

 enero-març 2020  19.561,99€  Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN MARIANO BENLLIURE

Treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable instal·lada al carrer María Benlliure, en un total de dos trams compresos entre les C/Alfonso Vives i C/Antonio Pascual Quiles i C/Capità Antonio Mena i C/Concepción Arenal i renovació d'escomeses existents.

 gener-febrer 2020  53.318,84 €  Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN CAPITÀ ANTONIO MENA

Treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable instal·lada al carrer Capità Antonio Mena, en un total de tres trams compresos entre les C/Benito Pérez Galdós i C/Reina Victòria; C/Poeta Miguel Hernández i C/Reina Victòria i C/Doctor Ferrán i C/Poeta Miguel Hernández i renovació d'escomeses existents.

gener - febrer 2020  78.018,20€  Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN ANDRÉS CASTILLEJO

Treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable instal·lada al carrer Andrés Castillejos, en el seu tram comprés entre C/Reina Victòria i C/Antonio Machado, així com la renovació d'escomeses existents, per a la millora del servei i de les condicions de conservació de la xarxa de proveïment d'aigua potable.

març-abril 2020 66.144,39€ Plans

RENOVACIÓ DE LA XARXA EN R6 LAS BAYAS

Treballs de renovació de xarxa d'aigua potable en el sector hidràulic Ramal 6 de les Baies, resolent els problemes d'avaries identificats en els últims anys associats de manera directa a l'elevada edat de la xarxa.

març-abril 2020 55.301,04€ Plans

RENOVACIÓ D'ESCOMESES EN ELS PALMERARS

Es preveuen els treballs de renovació d'escomeses en el barri dels Palmerars, amb la finalitat de millorar les condicions del servei, reduir les pèrdues d'aigua no registrada i poder destriar si els problemes es presenten en la xarxa pública o privada.

març-abril 2020 69.179,94€ Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN ABADIA I FOSSAR

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa als carrers Fossar i Abadia.

abril-juny 2020 53.918,93 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN SANT VICENT

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa al carrer Sant Vicent.

abril-juny 2020 20.916.47 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN FATXO I CAPITÀ LAGIER

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa als carrers Fatxo i Capitá Lagier.

abril-juny 2020 37.359,90 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN PORTA ORIOLA ,SANT MIQUEL I ELS BARQUES

Es preveuen els treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable als carrers Porta Oriola, Sant Miguel i Els Barques.

abril-juny 2020 96.207,46€ Plans