Obres de manteniment i fons de renovació

Obras de mantenimiento y fondos de renovación

Compromesos amb la renovació i el manteniment

Els treballs de millora, manteniment i renovació duts a terme contínuament en les xarxes de distribució suposen mantindre un rendiment tècnic hidràulic òptim, executant les obres i actuacions que resulten necessàries per a garantir un servei de qualitat.

Descripció dels treballs Duració Pressupost  Localizació

RENOVACIÓ DE LA XARXA EN R6 LAS BAYAS

Treballs de renovació de xarxa d'aigua potable en el sector hidràulic Ramal 6 de les Baies, resolent els problemes d'avaries identificats en els últims anys associats de manera directa a l'elevada edat de la xarxa.

març-abril 2020 55.301,04€ Plans

RENOVACIÓ D'ESCOMESES EN ELS PALMERARS

Es preveuen els treballs de renovació d'escomeses en el barri dels Palmerars, amb la finalitat de millorar les condicions del servei, reduir les pèrdues d'aigua no registrada i poder destriar si els problemes es presenten en la xarxa pública o privada.

març-abril 2020 69.179,94€ Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN ABADIA I FOSSAR

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa als carrers Fossar i Abadia.

abril-juny 2020 53.918,93 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN SANT VICENT

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa al carrer Sant Vicent.

abril-juny 2020 20.916.47 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN FATXO I CAPITÀ LAGIER

Es preveuen els treballs de renovació de xarxa als carrers Fatxo i Capitá Lagier.

abril-juny 2020 37.359,90 € Plans

RENOVACIÓ DE XARXA EN PORTA ORIOLA ,SANT MIQUEL I ELS BARQUES

Es preveuen els treballs de renovació de la xarxa d'aigua potable als carrers Porta Oriola, Sant Miguel i Els Barques.

abril-juny 2020 96.207,46€ Plans