Actualitza els teus dades

Actualitza els teus dades

Tindre les teues dades actualitzats té moltes avantatges

Amb les teues dades actualitzats podràs disposar del servicio gratuït d'alertes multimèdia, que t'avisarà a través de SMS o correu electrònic de distintes qüestions relacionades amb el teu contracte d'aigua potable:

  • Excessos en el teu consum, en el cas que detectem un consum superior a l'habitual.
  • Incidències en les factures. Si es produïxen devolucions bancàries o incidències amb el pagament de la teua factura t'informarem immediatament, evitant molèsties innecessàries.
  • Lectures de comptador, t'informarem quan els nostres operaris no hagen pogut accedir a prendre la teua lectura.
  • Nous servicis, t'informarem de tots els nous servicis que l'empresa posa a la teua disposició perquè et pugues beneficiar d'ells com més prompte millor.

Com pots actualitzar les teues dades?

Amb un sencill formulari amb el teu nom, número de contracte, telèfon mòbil i correu electrònic. En 24h rebràs la confirmació que l'actualització de les teues dades s'ha realitzat correctament i començaràs a beneficiar-te dels avantatges de tindre les teues dades actualitzats.