Contractes menors

Adjudicaciones Gerencia (I)

Aigües d´Elx, dins de la seua filosofia de transparència i vinculació amb la societat posa a la teua disposició la informació relativa a les adjudicacions de la Gerència, segons les Normes Internes de Contractació, informades al Consell d'Administració.