Dades significatives

Datos significativos

La transparència es clave en la gestió de l'aigua

 

La transparència en la gestió és un element necessari en qualsevol empresa, i en el cas de la que ens ocupa, una inexcusable obligació amb la qual podem respondre amb absoluta tranquil·litat. Estes són algunes de les accions, indicadors i dades principals en Aigües i Sanejament d’Elx:

 • Socials

  Aigües d’Elx elabora un expedient de tarifes la finalitat de les quals és mantindre l'equilibri economicofinancer de la gestió de servei d'aigua i sanejament municipal. Aquesta proposta s'emporta al Consell d'Administració de l'empresa mixta per a ser analitzada i aprovada si escau.

   

  • 399.260 € en inversió social en la Comunitat Local
  • 650.644 € finançats a clients sense demora
  • 250.000 € destinats al Fons Social
  • 5.409 famílies amb tarifes socials
   
 • Econòmics

  Al juliol de 2001 es va constituir l'empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx. Està participada en un 51% per l'Excm. Ajuntament d’Elx, titular del servei i en un 49% per Hidraqua, Gestió Integral d'Aigües de Llevant, SA, com a soci privat i tecnològic, per a la gestió del cicle integral de l'aigua en el terme municipal d'Elx
   
  • 28,7 M€ de xifra de negoci
  • 1,4 M€ a càrrec de fons de renovació
  • 147 proveïdors locals
  • 6,5 M€ de facturació amb proveïdors locals
   
 • Ambientals

  A Aigües d’Elx apostem per la sostenibilitat del cicle integral de l'aigua en un cicle sostenible amb la incorporació de noves tecnologies i formes de treball basades en el concepte d'Economia Circular, encaminat a preservar els recursos naturals.
   
  • 83,73% de rendiment tècnic
  • 100% del consum energia elèctrica de fonts renovables
  • 103.106 tones de residus valorats
  • 73.200 m³ d'emmagatzematge d'aigua en tancs de tempesta
   
   
 • Plantilla

  A Aigües d’Elx l'actiu més important amb el qual comptem és el nostre equip humà. Per això, és important implantar una adequada política de gestió dels recursos humans que puga maximitzar tot el seu potencial de coneixement i professionalitat.
   
  • 119 professionals 
  • 1 accident amb baixa
  • 7 dones en llocs de direcció
  • 2,5% personal amb diversitat
  • 558 hores de formació
   
   
   
   
 

Aigües d’Elx seguix evidenciant el seu compromís amb la transparència mitjançant l’elaboració anual de l´Informe de Desenvolupament Sostenible