Dades significatives

Datos significativos

La transparència es clave en la gestió de l'aigua

 

La transparència en la gestió és un element necessari en qualsevol empresa, i en el cas de la que ens ocupa, una inexcusable obligació amb la qual podem respondre amb absoluta tranquil·litat. Estes són algunes de les accions, indicadors i dades principals en Aigües i Sanejament d’Elx:

 • Socials

  En 2018, en Aigües d’Elx vam destinar 250.000 € al fons social per a contribuir a la regularització del deute de subministrament domiciliari d’aigua potable. En total, 9.597 famílies s’han beneficiat d’este fons social.

  Per a garantir l’equitat entre les famílies sol·licitants, este fons es gestiona amb la col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Elx.

   
 • Econòmics

  Aigües d’Elx elabora un expedient de tarifes que té com a finalitat mantindre l’equilibri economico financer de la gestió del servici d’aigua i sanejament municipal d’Elx.
   
  Xifres de negoci: 28.400,96K€ (+1.77% respecte a 2017).
  Resultat net: 2.914.000€ (11,5% respecte del 2017).
  Clients: 121.621.
  Inversió en obres: 508.753€ (-71% respecte a 2017).
   
 • Ambientals

  En Aigües d’Elx apostem per la sostenibilitat del cicle integral de l’aigua i la seua conversió en un cicle sostenible amb la incorporació de noves tecnologies i formes de treball basades en el concepte d’economia circular, encaminat a preservar els recursos naturals.
   
  Clientes amb factura sense paper: 22.918 
  Aigua regenerada reutilitzada: 100%.
   
   
 • Plantilla

  En Aigües d’Elx, l’actiu més important que tenim és el nostre equip humà. Per este motiu, és important implantar una política de gestió adequada dels recursos humans que puga maximitzar tot el seu potencial de coneixement i professionalitat.
   
  Persones: 119.
   
  Dones en llocs de lideratge: 40%.
   
   

Aigües d’Elx seguix evidenciant el seu compromís amb la transparència mitjançant l’elaboració d’este Informe de Desenvolupament Sostenible corresponent a l’exercici 2018.