Abocaments a la xarxa

Vertidos a la red

248 preses de mostra i anàlisis a l’any

Controlar la qualitat de les aigües abocades a la xarxa de clavegueram

 

Per al control de qualitat de les aigües residuals que s’aboquen a la xarxa municipal de clavegueram, Aigües d’Elx ha implantat un Pla de control d’abocaments pel qual es duen a terme 248 preses de mostres i anàlisis d’aigües residuals durant tot l’any. Amb esta finalitat, es tenen identificats 30 punts de mostreig situats estratègicament al llarg de tota l’extensió de la xarxa de clavegueram. En funció dels resultats obtinguts en estes anàlisis, es fa el control dels abocaments industrials d’aproximadament 810 empreses establides en el terme municipal d’Elx.

 

 • Finalitat del Pla de Control d'abocaments

  • Protegir el medi receptor de les aigües residuals eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut.
  • Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions del clavegueram.
  • Garantir que no es produïxen abocaments d’aigües residuals en les lleres a través de xarxes d’aigües pluvials, sobreeixidors, etc.
  • Funcionament correcte de la depuradora a l’hora de tractar aigües residuals amb la caracterització adequada, amb una major seguretat en el compliment de l’autorització d’abocaments de l’EDAR.
  • Facilitar la reutilització per a reg, pel que fa a l’aigua una vegada tractada, o bé l’aplicació al terreny dels fangs obtinguts en el procés de depuració d’aigües residuals.