Laboratori

Servicio de Laboratorio

Servicis d’assessorament i anàlisi

Compromesos amb la prevenció de riscos i la seguretat

 

El laboratori d’Aigües d’Elx és competent per a dur a terme els treballs tècnics i els assajos, els quals estan supervisats per professionals coneixedors dels problemes de tipus fisicoquímic i microbiològic de l’aigua.

El nostre laboratori complix tots els criteris que establix la norma UNE-EN ISO 9001:2015, i està inscrit en el Cens de laboratoris de control de qualitat d’aigua de consum humà i en el Registre de salut pública de la Generalitat Valenciana i de la Regió de Múrcia.

Des de febrer de 2011, el laboratori d’Aigües d’Elx està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), baix els estàndards de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge.

Les noves normes que regulen la qualitat de les instal·lacions contenidores i distribuïdores d’aigua, així com el control d’abocaments de substàncies prohibides a la xarxa de clavegueram, marquen les pautes que l’usuari ha de seguir per a aconseguir l’estat i el manteniment correctes de les seues pròpies instal·lacions. Per tot açò, el laboratori d’Aigües d’Elx dona un servei d’assessorament i anàlisi a totes les empreses i col·lectius de la comarca —cooperatives agrícoles i de regants, empreses d’alimentació, comunitats de veïns i associacions de consumidors.

Si vols accedir a este servei CONTACTA amb nosaltres.

Catàleg de serveis analítics.