Depuració

Asset Publisher

Depuración 3

Tractem la teva aigua

Solucions innovadores amb el mínim impacte mediambiental

 

La depuració de les aigües residuals es basa en eliminar tots els residus que ha anat acumulant l’aigua residual i retornar-la al medi amb les condicions òptimes, per a protegir els ecosistemes aquàtics, evitar riscos per a la salut pública i obtindre aigua apta per a reutilitzar-la. Així, s’assegura el futur de pròximes generacions i del medi ambient, i s’aconseguix un desenvolupament sostenible. En el municipi d’Elx disposem de tres estacions depuradores d’aigua residual (EDAR).

AIGUA REUTILITZADA

9.624.349

m/any

LLOTS AGRICULTURA

13.106

Tones/any

ENERGIA COGENERADA

2.905.900

Kw/any

RESIDUS ELIMINATS

515

Tones/any

Depuración 4

Edar Algorós

Tracta les aigües del municipi d’Elx. Està dissenyada per a depurar 36.000 m³/dia, i actualment tracta 21.800 m³/dia, l’equivalent a l’ús de l’aigua d’uns 200.000 habitants. Esta depuradora dona servici d’aigua reutilitzada per a ús agrícola a la Comunitat de Regants del Marchena, Sèquia Major del Pantà i Assut dels Moros. Amb el procés de tractament de llots, es generen llots deshidratats aptes per a aplicació agrícola i biogàs, que aporta fins al 40% de l’energia que la depuradora necessita per a funcionar.

Edar Arenales

Tracta les aigües dels municipis de l’Altet, Arenals del Sol i Torrellano. Està dissenyada per a depurar 10.000 m³/dia i actualment tracta 3.398 m³/dia (cabal que s’incrementa en el període estival), l’equivalent a l’ús de l’aigua d’uns 32.500 habitants. Esta depuradora dona servici d’aigua reutilitzada per a ús mediambiental a la zona del Paratge Natural del Clot de Galvany. Amb el procés de tractament de llots, es generen llots deshidratats aptes per a aplicació agrícola.

Edar Carrizales

Tracta les aigües dels municipis de la Marina, les Baies i la Foia. Està dissenyada per a depurar 4.000 m³/dia i actualment tracta 808 m³/dia, l’equivalent a l’ús de l’aigua d’uns 5.400 habitants. Esta depuradora dona servici d’aigua reutilitzada per a ús agrícola a la comunitat de regants de la zona.