Desinsectació i desratització de la xarxa de clavegueram

Desinsectación y desratización de la red de alcantarillado (D.D.D)

Equip humà i tècnic especialitzat

Tractem la xarxa contra l’aparició de plagues

Un dels tipus de manteniment imprescindibles que cal fer en els sistemes de clavegueram és el control de la infestació existent, per la presència de rosegadors, paneroles, etc. Per este motiu, és necessari aplicar tractaments de desinsectació i desratització en estes xarxes.

  • Campanya anual en el nucli urbà

     
    imágen-campaña-anual-tratamientos
  •  

De forma complementària, Aigües d’Elx atendrà qualsevol avís que reba per nivell alt d’infestació detectat pels ciutadans. Amb esta finalitat, informem de la possibilitat de presentar qualsevol avís a CONTACTA

  • Identificació de les campanyes

    arqueta-de-saneamiento-con-identificación-por-colores
 

Aigües d’Elx recomana que, periòdicament, es faça la desinsectació i desratització de les instal·lacions interiors de sanejament de les vivendes aprofitant el mateix període en què es duguen a terme els tractaments de la xarxa de clavegueram pròxima als edificis en qüestió.

A continuació, mostrem el calendari d’actuació anual: