Presentación

Benvinguts al portal web de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües i Sanejament d’Elx, Aigües d’Elx

El terme municipal d’Elx té una extensió de 326 km2 i presenta una orografia complexa, amb una zona de serres que confluïxen en una plana fluvial i una zona d’antigues albuferes, ara saladars. Quant a població, és el tercer municipi més gran de la Comunitat Valenciana.

En l’any 2001, l’Excm. Ajuntament d’Elx crea la Societat Aigües i Sanejament d’Elx, SA, que actualment gestiona el cicle integral de l’aigua en el nostre municipi. L’empresa duu a terme la captació, el tractament i la distribució d’aigua potable de l’àrea urbana d’Elx i les seues 25 pedanies, que inclouen el litoral de les platges de la Marina, el Pinet i Arenals del Sol.

L’objectiu de la nostra empresa és aconseguir gestionar el cicle sostenible de l’aigua en Elx com un pas més enllà del ja tradicional cicle integral de l’aigua.

L’objectiu d’este espai en línia és donar a conéixer al ciutadà les activitats i la gestió de l’empresa, així com les accions socials encetades per a col laborar amb famílies en situació de necessitat o la participació en activitats del municipi amb el patrocini, la col·laboració o el mecenatge d’esdeveniments culturals, educatius i esportius. Però l’excel·lència en la gestió de cadascuna d’eixes parts s’acompanya d’un major esforç inversor i econòmic, com a resum d’una àmplia varietat de diferents accions, en la gestió i explotació dels sistemes. I tot açò és el que ha de conéixer el ciutadà perquè puga estar orgullós del seu servici municipal d’aigües.

El web és el mitjà digital mitjançant el qual atenem el client i li facilitem la informació necessària per a resoldre tots els tràmits que haja de fer, però també el mitjà que utilitzem per a mantindre informats tots els usuaris del servici municipal d’aigües.

Volem que el nostre web també siga una finestra informativa on la transparència en la gestió siga una constant i permeta conéixer les actuacions que l’empresa duu a terme, i de manera especial mitjançant dues ferramentes: el perfil del contractant i el Portal de Transparència, que engloben tota la informació referida al funcionament de la nostra gestió.