Distribució

Asset Publisher

Més de 1.200 quilòmetres de xarxa d'abastiment

Distribució de l’aigua a Elx

 

El sistema d’abastiment d’aigua potable del municipi d'Elx està format per una xarxa de distribució que rep l'aigua des de diferents punts i els condueixen fins als habitatges i els ciutadans d'Elx.

La xarxa de distribució del terme municipal d’Elx comprén 1.262 quilòmetres de xarxa de proveïment. D’estos, 49 quilòmetres són de la conducció d’aigua de Villena a Elx; la resta són canonades de distribució repartides per Elx i totes les seues pedanies.

Durant els últims anys s’ha anat eliminant gradualment el fibrociment existent, tal com marca la legislació vigent, i s’ha substituït en gran part per fosa dúctil (FD), materials molt més actual que ofereix, a més, millores pel que fa a durabilitat i salubritat.

Asset Publisher

Pots trobar més informació referent a cada un d’estos punts de redirecció de subministraments d’aigua potable a continuació.

 

 • Depòsit de Penya de les Àguiles

  Este depòsit es proveïx directament de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), i és la primera presa directa d’Elx aigües amunt del nucli urbà. El depòsit es proveïx mitjançant el bombament de Penya de les Àguiles, que bomba l’aigua des del canal del Taibilla. Este bombament es controla mitjançant boies.

  Al començament de 2008 va passar a pertànyer al servici. Alimenta per gravetat la zona de Penya de les Àguiles i, mitjançant un bombament, la urbanització Altamira, que està en una cota superior a la del depòsit.

  Té una capacitat de 1.600 m3, té dos vasos i està construït amb panells prefabricats de formigó. És de planta circular i recolza sobre el terreny.

  L'aigua es clora per mitjà d'una injector de clor.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Sant Crispí

  És un depòsit de titularitat municipal. Es proveïx directament del canal de la Mancomunidad del Taibilla i és la segona presa directa d’Elx aigües amunt del nucli urbà. Dona servici, per bombament, al polígon de Carrús i al barri del Toscar, ambdós situats al seu voltant. Consta de dos vasos amb capacitat total de 10.800 m3.

  Està construït en formigó. És de planta quadrangular i està semienterrat.

  L’aigua es clora per mitjà d’un injector de clor.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de la Carrasca

  Depòsit de titularitat municipal. Es proveïx del depòsit de Sant Crispí mitjançant un bombament. Té una capacitat de 105 m3 i bomba l’aigua per a donar servici fins a la urbanització Montesol, apegada a Asp.

  L’aigua es clora per mitjà d’un injector de clor.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsits Generals de Carrús

  De titularitat municipal, és el major sistema de magatzematge d’Elx. Disposa de tres unitats independents de 12.558 m3 cadascuna. Construïdes en formigó pretesat, són de planta circular i recolzen sobre el terreny. Es proveïxen directament per gravetat de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla i dels pous de Villena (Los Frutales).

  Proveïx el nucli urbà d’Elx per gravetat i també pot, mitjançant una vàlvula motoritzada, contribuir al proveïment del depòsit de Villena, que proveïx Elx, i el depòsit de la Marina. El recinte està barrat, i s’hi accedix mitjançant un camí asfaltat. Els respiradors dels depòsits són ximeneres situades en el centre de la coberta de cada depòsit. El depòsit consta de tres sistemes de cloració: en l’entrada de la conducció de Villena als depòsits, en l’entrada del Taibilla als depòsits i en l’eixida dels depòsits.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de l'Alcoraia

  De titularitat municipal, es proveïx directament del canal de la Mancomunidad del Taibilla o bé, en cas de necessitat, del depòsit regulador que la MCT té en l’Alcoraia. Constituïx la sèptima presa directa d’Elx i la segona aigües avall del nucli urbà.

  Rep l’aigua per gravetat i la subministra, al nucli urbà, a Altabix, a la Gal·lia, per mitjà d’un bombament, i al depòsit de Bonavista mitjançant un grup de pressió. Té un sol vas amb capacitat per a 1.100 m3. Està construït en formigó, és de planta quadrangular i està totalment enterrat.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Villena

  És de titularitat municipal. Este depòsit rebia l’aigua procedent dels pous de Villena, on es barrejava amb la procedent del depòsit que la MCT té en Carrús. Actualment rep l’aigua d’este depòsit i dels pous situats en la finca de Los Frutales.

  Proveïx el depòsit de la Marina i les pedanies de la Foia i Carretera de Dolores. Si li falta cabal per a proveir, en pot rebre dels depòsits generals de Carrús.

  Consta de dos vasos amb capacitat total de 3.400 m3. Està construït en maçoneria, és de planta quadrangular i està semienterrat. El recinte on s’allotja està barrat i el seu accés està asfaltat. Està situat en el mateix recinte que els depòsits generals de Carrús.

  Té telecomandament i telecontrol, i també anàlisi de turbiditat, conductivitat i clor (pH), així com dosatge de clor.

  És un depòsit telecontrolat

 • Depòsit de Bonavista

  Es proveïx del bombament del depòsit de l’Alcoraia i distribuïx l’aigua per gravetat a la urbanització de Bonavista, encara que hi ha un grup de pressió que proveïx unes propietats confrontants situades per damunt de la cota del depòsit.

  Presenta un sol vas amb capacitat per a 500 m3. Està construït en formigó. És de planta quadrangular i recolza sobre el terreny.

  El depòsit està barrat. Solament hi ha anàlisi de nivells de clor (pH), ja que el dosatge es produïx en el depòsit de l’Alcoraia.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Santa Bàrbara

  Es proveïx directament dels canals de la Mancomunidad del Taibilla. Rep l’aigua per gravetat i la distribuïx en part per gravetat i en part per bombament. És de titularitat municipal. Consta d’un vas amb capacitat per a 2.000 m3, està construït en formigó, és de planta quadrangular i està totalment enterrat.

  El depòsit està barrat i proveïx la zona de Salades i Jubalcoi, així com el PIT, per gravetat i mitjançant bombaments al depòsit de Serra Grossa (cota de 232 m).

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Serra Grossa

  Este depòsit era de propietat privada. Pertanyia a la Cooperativa Serra Grossa i després va passar a mans del servici. Els terrenys que ocupa són de titularitat privada.

  Es proveïx per bombament des del depòsit de Santa Bàrbara i distribuïx l’aigua per gravetat a la urbanització de Buenos Aires. Consta de dos vasos amb capacitat total de 500 m3. Està construït en formigó i és de planta quadrangular. El depòsit està barrat.

  Té telecomandament i telecontrol. No hi arriba el subministrament elèctric, per la qual cosa s’alimenta a través d’unes bateries que es recarreguen per mitjà de tres plaques solars.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit Nou d'Arenals

  Es proveïx directament dels canals de la MCT. Constituïx la novena presa dels canals de la MCT i la quarta aigües avall del nucli urbà d’Elx. Reben l’aigua per gravetat, per un 400 de fosa, del canal de Taibilla i la distribuïxen pel mateix sistema a la pedania costanera d’Arenals.

  El depòsit nou consta de dos vasos amb una capacitat total de 7.800 m3. Està construït amb plaques prefabricades de formigó acoblades. És de planta quadrangular i recolza sobre el terreny.

  Hi tenim dosatge i anàlisi de clor (pH).

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Torrellano

  És de titularitat municipal i es proveïx directament dels canals de la Mancomunidad del Taibilla. Constituïx l’onzena presa al MCT i la sexta aigües avall del nucli urbà d’Elx.

  Rep l’aigua i la distribuïx per gravetat. Proveïx la pedania il·licitana de Torrellano per gravetat, i unes fàbriques dels voltants per mitjà d’un grup de pressió.

  Consta de dos vasos amb una capacitat de 1.500 m3 cadascun. Està construït en formigó i semienterrat, i té planta quadrangular.

  El depòsit està barrat. Els nivells de clor i el seu dosatge estan regulats.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de la Marina

  Es proveïx dels depòsits de Carrús (Dep. Villena), i dona servici a la Marina i a una xicoteta urbanització que està prop.

  Rep i distribuïx l’aigua per gravetat. Consta d’un vas amb capacitat per a 500 m3. Està construït en formigó, és de disseny bipiramidal-hexagonal i recolza sobre el terreny. El dipòsit està barrat.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit de Santa Anna

  És un petit depòsit que es va incorporar a les instal·lacions municipals l’any 2003 i que dona servici a la pedania il·licitana de Santa Anna.

  Rep l’aigua des de les xarxes d’AMAEN (Aigües Municipalitzades d’Alacant).

  El depòsit està semienterrat i és de planta quadrangular.

  La conducció d’aigües d’Alacant arriba al depòsit i es dividix en tres connexions de servici: una que ompli el depòsit, una altra que proveïx parcel·les confrontants i una altra que té una ventosa per a porgar el circuit.

  És un depòsit telecontrolat.

 • Depòsit del Ratolillo

  És un xicotet depòsit d’uns 25 m3, amb un xicotet grup de pressió, que proveïx una vintena de vivendes situades en Penya de les Àguiles.

  S’alimenta per gravetat del depòsit regulador de Penya de les Àguiles i no necessita dosatge de clor, ja que el dosatge es fa prèviament en el depòsit de Penya de les Àguiles.

  És un depòsit telecontrolat.

Gis

Sistema d’informació geogràfica (GIS)

 

Aigües i Sanejament d’Elx ha treballat durant molts anys en el sistema d’informació geogràfica (GIS) del municipi. Es tracta d’una ferramenta que permet fer un ús més sostenible de la nostra xarxa de subministrament. Això ha permés, entre altres coses, millorar els processos de lectura i facturació al ciutadà, a més de poder gestionar, mitjançant este sistema informàtic, els rendiments parcials dels més de 200 sectors que formen la xarxa de distribució.

Al seu torn, esta ferramenta servix per a identificar els afectats pels talls d’aigua potable i, així, poder-los enviar una comunicació via SMS o correu electrònic.