Retorn

Asset Publisher

Retorno

Paratge Natural del Clot de Galvany

Retorn al medi natural

 

L’aigua depurada que no s’utilitza es retorna a lleres o al mar mitjançant conduccions especials, de manera que s’incorpora al medi natural. Actualment, les aigües regenerades de l’EDAR d’Arenals del Sol s’estan utilitzant per al manteniment del sistema de llacunes artificials i naturals de El Cot de Galvany. Això permet mantindre unes condicions homogènies durant tot l’any per a la vida i la reproducció de les espècies que hi habiten.