Tarifes

Tarifas

Comprendre les tarifes
 

Les tarifes per a la gestió d’aigua, el cànon de sanejament, la conservació del comptador, el clavegueram i la brossa s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi d’Elx i la legislació vigent actual.

 • Aigua i Clavegueram

  El municipi d’Elx es caracteritza perquè té uns recursos hídrics limitats. Este és el motiu pel qual s’aplica la facturació per trams de consum, per a facturar en funció de la despesa d’aigua i amb una tarifa creixent. D’esta manera, es fomenta un consum racional de l’aigua.

  Així mateix, els ingressos derivats de les tarifes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servei com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessite.

  L’estructura tarifària del servei d’aigua i clavegueram té dues parts diferenciades:

  La part variable, que es factura en funció del consum per trams i s’aplica tant en les tarifes d’aigua com en les de clavegueram, tenint en compte els metres cúbics consumits.

  La part fixa, denominada “quota de servei”, que es paga en concepte de disponibilitat immediata i accés permanent al servei. S’aplica tant en l’aigua com en el clavegueram.

   

 • Cànon de Sanejament

  Taxa autonòmica de la qual és titular l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

  El cànon de sanejament s’aplica a tots els contractes de subministrament, d’alta en el servei d’aigua potable, en virtut de la Llei 2/1992 de 26 de març de Govern Valencià i el Decret 266/1994 de 30 de desembre. El titular d’este recurs tributari és la Generalitat Valenciana, que gestiona EPSAR.

   

 • Taxa de Brossa

  La taxa per la prestació del servei de recollida domiciliària de brossa es recapta a la factura de l’aigua per compte de l’Ajuntament d'Elx.

  S’aplica a tots els contractes d’alta en el servei d’aigua potable i es destina al tractament, reciclatge i valorització dels residus municipals, així com el seu trasllat als punts verds i les plantes de reciclatge.

Dades de referència de consum mitjà d'un mes

El preu de l'aigua es determina en funció de diferents trams de preus progressius, amb la finalitat de promoure un consum responsable, i la quota de servici corresponent. El preu mitjà del consum d'aigua d'un habitatge al mes equival a:

 

Cons.mensual Total aigua en factura Preu mitjà cons. 1 litro Preu mitjà cons.1m3
7 m3 9,46 0,0014 1,3514
15 m3 21,06 0,0014 1,4040
30m3 64,81 0,0022 2,1603