Control de la qualitat de l’aigua

Asset Publisher

Cuidem la qualitat de la teua aigua

El control de la qualitat de l'aigua és el nostre principal objectiu

 

La garantia de qualitat de l'aigua potable és una de les principals prioritats d'Aigües i Sanejament d´Elx. Este aspecte es controla per mitjà d'anàlisis diàries del contingut de clor en l'aigua dels depòsits i punts estratègics de la xarxa de distribució, així com per mitjà d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímics de l'aigua en la xarxa que permeten vigilar tots els paràmetres que poden afectar la qualitat de l'aigua que se subministra als nostres clients. El nostre Pla de Control Analític, consensuat amb l'Autoritat Sanitària, assegura el total compliment de la normativa vigent.

En el laboratori d'Aigües d’Elx es realitzen més de 25.000 assajos en el laboratori i 5.000 in situ i es revisen més de 28.000 paràmetres anuals en l'aigua, els quals, més de 15.000 corresponen a aigua de consum humà.

Per a establir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d'una persona al llarg de tota la seua vida - 2 litres diaris d'aigua de l'aixeta durant 70 anys -, amb uns marges de seguretat molt elevats. Per aquest motiu, es pot afirmar que l'aigua potable que bevem té una garantia total sanitària i aleshores, és apta per al consum.

L'aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i el control eficaç i constant de la qualitat de l'aigua subministrada, ens permeten garantir amb total fermesa que l’aigua de l’aixeta és òptima per a la salut.

Asset Publisher

Paràmetres que cal analitzar

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Es determinen els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l'aigua.

Anàlisi complet de la xarxa i depòsits

Anàlisi més determinar els caràcters organolèptics, fisicoquímics, metalls, trihalometans, plaguicides, hidrocarburs aromàtics policíclics i caràcters microbiològics.

Análisis de Radiactividad

D'acord amb l'última modificació realitzada al R.D. 314/2016, s’estableix que s’ha de determinar el potencial d'activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Anàlisi de Legionel·la

D'acord amb R.D. 865, pel qual s'estableix els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció de la proliferació de legionel·la en instal·lacions de risc.

Asset Publisher

groupid: 212137, currentGroupId: 212137

Controls

L'aigua potable és un dels recursos més controlats del món.

Podem beure i cuinar amb total tranquil·litat,,ja que l'aigua de l’aixeta està controlada diariament, des dels seus orígens en la naturalesa fins que arriba als nostres clients.

El Laboratori d'Aigües i Sanejament d’Elx, analitza exhaustivament l'aigua que distribuïm a Elx, a partir d'anàlisis microbiològics i fisicoquímics, observant més de 80 paràmetres (metalls, plaguicides, pH, bacteris, terbolesa, olor, color, sabor, etc.)

Actualment els nostres professionals realitzen:

En la xarxa de distribució  
Anàlisis complementàries 600
Anàlisi de control 70
Complets 19
En els depòsits
Análisis complementarios 1.000
Análisis de control 50
Completos 9

 

Al laboratori es supervisa tot el procés i a més a més es presten servicis a empreses i ciutadans realitzant analítiques sobre altres matèries de salut pública a sol·licitud dels mateixos.

Si vol conèixer les característiques Físico-Químiques de l'Aigua Potable del Terme Municipal d'Elx, consulte els nostres Anàlisis Complets de la xarxa