Consum

Asset Publisher

Subministrem a més de 230.625 habitants

Garantim un subministrament estable i de qualitat

Els avanços i les millores dutes a terme a les xarxes de distribució en els darrers anys han permés reduir el volum d’aigua. El rendiment tècnic hidràulic és l’indicador utilitzat per a mesurar l’efectivitat de les xarxes de distribució.

En 2001 el rendiment hidràulic es trobava en un 69,36% i, al llarg d’estos anys, en Aigües i Sanejament d’Elx hem aconseguit establir el rendiment tècnic hidràulic de tota l’explotació en el 84,07%. Hem minimitzat les pèrdues d’aigua i hem garantit un subministrament estable i de qualitat.

Hem aconseguit, mitjançant la conscienciació ciutadana i la bona gestió del nostre treball, reduir el consum d’aigua i, a més, un increment del nombre d’abonats i de connexions de servici.

Consum 2018(230.625 habitants) 

14.580.472

m3

Consum 2001(198.190 habitants)

17.271.822

m3