Informe de desenvolupament sostenible

Informe de desarrollo sostenible

 

 

 

dibuix de l'observatori i font al Parc Municipal d'Elx

 

Aigües d'Elx segueix evidenciant el seu compromís amb la transparència mitjançant l'elaboració del present informe corresponent a l'exercici 2018, amb el qual es dóna resposta al model de materialitat GRI standars opció exhaustiva. El nostre informe aporta una representació justa i equilibrada d'aspectes rellevants de caràcter econòmic, social i ambiental. Destacant els processos efectius per gestionar i informar de la resposta donada a les expectatives dels seus Grups de Relació basats en tres línies d'actuació que centren les nostres accions dia a dia i que són: proximitat a la ciutadania, màxima eficiència en les infraestructures, patrimoni Natural i Històric d'Elx.

Els indicadors de l'Informe de Desenvolupament Sostenible segueixen les accions marcades per a facilitar la candidatura d'Elx Capital Verda 2030, així com del quadre de comandament del Pla Estratègic d'Aigües d’Elx 2017-2021 *REwater Global Pla, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU i les seues metes específiques.

 • Lluita contra el Canvi Climàtic

  Aigües d'Ex vol tenir un paper central en el context del canvi climàtic, aportant solucions en l'estalvi energètic, la potenciació d'estratègies encaminades a protegir l'aigua com a principal recurs.

 • Preservació de l'aigua

  Apliquem la gestió responsable del recurs hídric a tot el cicle de l'aigua, des de la fase del transport fins el seu retorn al medi en forma d'aigua depurada.
 • De l'lineal a circular

  Per fer front a aquest repte, reduïm el consum energètic i de matèries primeres fent més eficients els nostres processos, convertim els nostres residus en recursos i generem energia renovable.

 • Protecció a la biodiversitat

  Aigües d'Elx comparteix la iniciativa de preservar la biodiversitat en el 100% de les nostres instal·lacions en espais sensibles.
 • Proveïdors responsables

  La nostra política de compres compromet els proveïdors a respectar els valors de desenvolupament sostenible i principis ètics globals.
 • Accés a l'aigua

  Treballem per garantir l'accés a l'aigua, impulsant fons i tarifes socials per a col·lectius vulnerables.
 • Equitat i persones

  Promovem la igualtat d'oportunitats creant entorns inclusius i diversos.
 • Conscienciació ciutadana

  L'ús responsable de l'aigua és un dels objectius principals d'Aigües d'Elx. Part dels esforços estan centrats en contribuir a una educació ambiental de localitat.
 • Seguretat i Salut Laboral

  Compromesos amb el repte de 0 accidents laborals i millorar constantment els indicadors de Seguretat Laboral.