Informe de desenvolupament sostenible

Informe de desarrollo sostenible

Informe de desarollo sostenible
 

L'Informe de Desenvolupament d'Aigües i Sanejament d’Elx és el resultat de les nostres accions l'any 2020 i demostra que Aigües i Sanejament d’Elx és una companyia compromesa, sostenible, que no deixa ningú arrere i que no baixa la guàrdia enfront de la gestió del cicle sostenible de l'aigua a la ciutat d'Elx. Aquest exercici, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ha sustentat el nostre treball que, se situa en els tres eixos fonamentals: l'àmbit social, l'ambiental i l'econòmic.

L'informe ha sigut elaborat d’acord amb les directrius internacionals de la Global Reporting Initiative (GRI), amb la finalitat d'informar sobre la
sostenibilitat de manera clara, oberta i amb uns paràmetres comuns. Així mateix, ha sigut verificat externament per tal de garantir al màxim la
precisió i la fiabilitat de totes les dades aportades.