Informe de desenvolupament sostenible

Informe de desarrollo sostenible

 

 

 

Dibuix panoràmic de la ciutat d'Elx

 

Aigües d'Elx segueix evidenciant el seu compromís amb la transparència mitjançant l'elaboració del present informe de Desenvolupament Sostenible, amb el qual es dóna resposta al model de materialitat GRI standars opció exhaustiva. El nostre informe aporta una representació justa i equilibrada d'aspectes rellevants de caràcter econòmic, social i ambiental. Destacant els processos efectius per gestionar i informar de la resposta donada a les expectatives dels seus Grups de Relació basats en tres línies d'actuació que centren les nostres accions dia a dia i que són: proximitat a la ciutadania, màxima eficiència en les infraestructures, patrimoni Natural i Històric d'Elx.

Els indicadors de l'Informe de Desenvolupament Sostenible segueixen les accions marcades per a facilitar la candidatura d'Elx Capital Verda 2030, així com del quadre de comandament del Pla Estratègic d'Aigües d’Elx 2017-2021 *REwater Global Pla, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU i les seues metes específiques.

 • Lluita contra el Canvi Climàtic

  Aigües d’Elx vol exercir un paper central en el context d'emergència climàtica, aportant solucions per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i mesures de resiliència enfront de les conseqüències del canvi climàtic.

 • Preservació de l'aigua

  Apliquem la gestió responsable del recurs hídric a tot el cicle de l'aigua, des de la fase del transport fins el seu retorn al medi en forma d'aigua depurada.
 • De l'lineal a circular

  Per fer front a aquest repte, reduïm el consum energètic i de matèries primeres fent més eficients els nostres processos, convertim els nostres residus en recursos i generem energia renovable.

 • Protecció a la biodiversitat

  Aigües d'Elx comparteix la iniciativa de preservar la biodiversitat en el 100% de les nostres instal·lacions en espais sensibles.
 • Proveïdors responsables

  La nostra política de compres compromet els proveïdors a respectar els valors de desenvolupament sostenible i principis ètics globals.
 • Accés a l'aigua

  Treballem per garantir l'accés a l'aigua, impulsant fons i tarifes socials per a col·lectius vulnerables.
 • Equitat i persones

  Promovem la igualtat d'oportunitats creant entorns inclusius i diversos.
 • Conscienciació ciutadana

  L'ús responsable de l'aigua és un dels objectius principals d'Aigües d'Elx. Part dels esforços estan centrats en contribuir a una educació ambiental de localitat.
 • Seguretat i Salut Laboral

  Compromesos amb el repte de 0 accidents laborals i millorar constantment els indicadors de Seguretat Laboral.