Política de Gestió integrada

Asset Publisher

Treballant per un desenvolupament sostenible

A Aigües d'Elx som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament de negoci sostenible
 • Desenvolupament local

 

Per aconseguir este objectiu tenim una  Política de Gestió Integrada i una Política de Seguretat i Salut Laboral basades en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental i eficiència.

 
 
mà que sosté una imatge del planeta terra en verd i que en la part superior li brollen fulles


Disposem de certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.

 • Certificat de Qualitat i  Gestió Ambiental Resultado de imagen de iso 9001 Resultado de imagen de iso 14001

  Aigües d'Elx disposa d’un sistema de gestió de la qualitat i gestió ambiental que aporta valor a l’organització i proporciona un marc de referència per establir objectius en els àmbits següents del seu abast:
  • El proveïment d’aigua potable i els serveis de gestió associats (compra, emmagatzematge, distribució, control de qualitat de l’aigua, manteniment d’instal·lacions i xarxa).
  • La gestió i el manteniment dels sistemes de clavegueram i sanejament, depuració i control d’abocaments d’aigües residuals i llots de depuració.
  • La gestió comercial associada al cicle integral de l’aigua: contractació, instal·lació, lectura i manteniment de comptadors, facturació, cobrament, gestió d’impagats i atenció al client.

  Els sistemes de gestió de la qualitat i gestió ambiental estan certificats conforme a la Norma ISO 9001:2015 y Norma ISO 14001:2015  respectívament.

 • Certificat de Prevenció de Riscos Laborals  

  Aigües d'Elx disposa d’un sistema de gestió de seguretat i salut laboral certificat des del 2007, mitjançant el qual s’assegura la millora contínua en l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les activitats dels treballadors, així com el compliment de la reglamentació vigent.

  Això contribueix a crear un ambient de treball adequat, amb condicions de treball justes, en què els treballadors poden desenvolupar la seua activitat amb dignitat i on és possible participar en la millora de les condicions de seguretat i salut.


  El sistema de gestió de seguretat i salut laboral a Aigües d'Elx està certificat segons la Norma OHSAS 18001.

 • Acreditació ENAC Laboratori  Resultado de imagen de enac 

  El laboratori d’Aigües d’Elx està acreditat des de 2011 per a la realització d’assajos en el sector mediambiental baix els criteris establits en la Norma ISO 17025 i l'Anex Tècnic corresponent.

  Esta norma descriu tots els requisits que els laboratoris d’assaig i calibratge han de complir per a evidenciar que són tècnicament competents i que són capaços de desenvolupar resultats tècnicament vàlids.

  El número d’acreditació és el 862/LE/1673.