Aixeta del consumidor

Control de agua en grifo del consumidor

En 2017 es van realitzar 108 anàlisis

Controlem la qualitat de l’aigua

 

Aigües d’Elx ha ampliat els controls que duu a terme en l’aigua que subministra mitjançant el programa “Control d’aigua en l’aixeta del consumidor”. Este programa consistix en prendre mostres dobles, és a dir, prendre una primera mostra de l’aigua de la xarxa abans de l’entrada a les instal·lacions particulars, i prendre una altra mostra directament de les aixetes en vivendes particulars, edificis públics i empreses. Estes mostres s’analitzen i es comparen per a detectar possibles anomalies de les instal·lacions interiors (canonades interiors, depòsits comunitaris, etc.). Esta campanya es fa amb mostres representatives a través de voluntaris i voluntàries, i sense cap cost addicional. El control de l’aigua en l’aixeta és una exigència legal del Reial decret 140/2003 que l’Ajuntament d’Elx i Aigües d’Elx han impulsat per a millorar el servici d’aigua potable en la ciutat.

 • Objectius de la campanya

  • Identificar la qualitat de l’aigua de consum humà en les aixetes dels consumidors d’Elx.
  • Conéixer l’estat de les instal·lacions interiors de distribució d’aigua potable i detectar-hi possibles deficiències.
  • Complementar la caracterització de la qualitat de l’aigua de consum en la xarxa de distribució, així com detectar i corregir les possibles deficiències en la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi.

   

 • Sistema de presa de mostres

  La presa de mostres la duu a terme personal d’Aigües d’Elx. El personal de l’empresa es presentarà en el domicili o el comerç amb la seua acreditació corresponent i sempre després d’haver concertat una cita prèvia amb el client per telèfon. En 2017 es van fer 108 anàlisis dobles (connexió de servici i presa d’aixeta). De les mostres, 75 corresponen a edificis públics, 9 a comerços i 24 a vivendes particulars. Amb l’objectiu que les mostres siguen representatives de l’aigua subministrada en el terme municipal, s’han seleccionat punts de mostreig del nucli urbà i també dels voltants.

  Una vegada fetes les anàlisis pel laboratori d’Aigües d’Elx, l’informe complet s’envia al client. Cal assenyalar que, si en l’anàlisi es detecta alguna incidència respecte a la qualitat de l’aigua de l’aixeta, Aigües d’Elx es posarà en contacte amb el client i li oferirà les recomanacions necessàries per a esmenar les deficiències. Recorda que estes anàlisis no tenen cap cost per al client.

Si vols ser voluntari/voluntària perquè es faça una anàlisi de l’aigua de l’aixeta en la teua vivenda o comerç, pots contactar amb Aigües d’Elx a través d’un CONTACTA o bé telefonant al 966 613 800.