Captació

Captación Ejemplo

L’origen de l’aigua potable a Elx

 

El terme municipal d’Elx no disposa de recursos hídrics propis per a atendre les necessitats dels habitants del municipi, per la qual cosa tota l’aigua aportada al proveïment és de procedència externa.

L’aigua per al proveïment és aportada per:

Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)

Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)

L’aigua aportada per la Mancomunidad és d’origen superficial inicialment, amb cabals procedents del riu Taibilla, afluent del Segura.

Actualment, la major part de l’aigua que la Mancomunidad subministra té l’origen en concessions de cabals procedents del transvasament Tajo-Segura. Subministra anualment entre el 90% i el 95% del total d’aigua aportada al proveïment, a través de 13 preses directes o a través de depòsits de la mateixa MCT. Estes prenen dels denominats Canal Nou i Canal Vell d’Alacant.

Otras fuentes: Acuífero de Villena

Altres fonts: Aqüífer de Villena

Una altra font de subministrament té l’origen en aigües subterrànies captades en l’aqüífer de Villena, concretament en uns sondejos situats en les finques denominades Los Frutales, que subministren, aproximadament, entre el 5% i el 10% de l’aigua aportada al proveïment, en funció dels excedents d’aigua de què es dispose.

Estos sondejos tenen aproximadament uns 200 m de profunditat i es troben a uns 45 km de distància, per la qual cosa l’aigua es porta en una conducció de Ø600 mm, en la major part denominada canal de Villena.

Aigües Municipalitzades d'Alacant (AMAEM)

Aigües Municipalitzades d´Alacant (AMAEM)

Existix una altra xicoteta aportació d'aigua (no arriba a l'1%), pel qual a través de l'empresa d'Aigües Municipalitzades d'Alacant s'atén els abonats de la Partida de Santa Ana.

Origen del agua

Pots consultar l'origen de l'aigua en el teu municipi en la web del SINAC (Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum).