Obres i projectes

Obras y proyectos 2

Abastiment, clavegueram i gestió d’aigües

Obres

El Departament d’Obres d’Aigües (i Sanejament) d’Elx duu a terme les obres dissenyades pels Servicis d’Enginyeria de l’empresa. Garantix les millors condicions d’execució i l’elecció correcta dels materials i els mètodes constructius ( fent el control de qualitat dels treballs) per a assegurar que les obres s’entreguen a l’ús públic en perfectes condicions i complint amb la nostra Normativa Técnica.

Descàrrega els plans

Les obres inclouen el proveïment d’aigua potable, el clavegueram i la gestió de les aigües pluvials. A més, es duen a terme obres singulars que contribuïxen a millorar l’entorn en què es desenvolupen.

  • Obres singulars

   Dins dels projectes desenvolupats per Aigües d’Elx, val la pena destacar el desenvolupament d’obres singulars que, per les seues característiques, comporten una millora en el seu entorn i un reconeixement en l’àmbit social de la ciutat d’Elx.

   D’estes obres, en destaquen les de la conversió en zona de vianants dels carrers Almòrida, Salvador, Pere Ibarra/Empedrat, etc. Altres obres de rellevància han sigut la rehabilitació de l’antiga llotja d’Altabix, la passarel·la per a vianants sobre la llera del riu Vinalopó i el muntatge de l’antiga font de la glorieta en el parc municipal.

   .

  Rehabilitació de l'Antigua Llotja

  L’edifici de l’antiga llotja de fruites i verdures del barri d’Altabix era una construcció de grans dimensions que ocupava tota una illa d’edificis. Durant l’any 2005 es van iniciar les obres previstes en el projecte de rehabilitació de l’antiga llotja d’Altabix. Així, es va crear un centre de barri, obert a la circulació per als vianants, i l’interior de l’illa va ser convertit en una plaça pública que alberga, en l’edifici de llevant, nous usos dedicats a la cultura, com l’Escola Pública d’Adults, la Sala d’Estudi i la Sala Cultural “La Llotja”, mentre que en l’edifici de ponent hi ha la seu social de l’empresa mixta. En definitiva, un centre capaç d’oferir al barri d’Altabix nous usos, en una zona plena de vivendes.

  Després de l’ampliació del passeig de l’Estació, i en l’espai que ocupava l’aparcament per a autobusos a l’entrada del parc municipal, l’any 2013 l’Ajuntament encarrega a Aigües d’Elx, amb la intenció de recuperar part del patrimoni de la ciutat, la instal·lació i muntatge de la reproducció de l’antiga font de la Glorieta en una nova zona enjardinada, de manera que es va crear una composició modular on els vasos simulen les copes de la palmera i es va originar una escultura que en alguns punts arriba als tres metres d’alçària.

  Responent a la demanda municipal, i promoguda per diferents col·lectius socials, durant l’any 2014 es van executar les obres de construcció de la passarel·la per a vianants sobre la llera del riu Vinalopó, com a suport per al creuament d’infraestructures d’aigua regenerada per al seu ús en el reg de parcs i jardins. Així, es va crear un pas de comunicació per als vianants entre els costats de la llera del riu, al sud del nucli urbà de la ciutat.

Projectes 

L’Àrea de Planificació i Projectes té encomanada l’anàlisi de les xarxes de proveïment, clavegueram i aigües pluvials del municipi. Se servix de ferramentes matemàtiques i d’informació geogràfica que permeten analitzar diferents formes d’operació de les xarxes; detecta i avança possibles insuficiències en les infraestructures actuals d’acord amb l’evolució prevista del municipi. Desenvolupa els projectes constructius de les obres necessàries per a resoldre les deficiències detectades, elabora la normativa tècnica de referència per a la redacció de projectes i execució de les obres d’infraestructura hidràulica a Elx i dóna suport tècnic a la resta d’àrees de l’empresa.

Els treballs van des del disseny general d’infraestructures en plans directors fins al desenvolupament de projectes constructius d’obres de proveïment, clavegueram, aigües pluvials i aigües regenerades, que inclouen la rehabilitació i construcció de depòsits, conduccions de distribució i transport d’aigua, xarxes de clavegueram, col·lectors de pluvials i tancs de tempesta.