T'ajudem

Asset Publisher

 • Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és potable, o siga, és aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seua salut.

 • Si l’aigua de la meua casa té de sobte una aparença, un gust o una olor desagradable, es pot beure?

  En cas que, de forma puntual, la teua aigua isca tèrbola, amb un gust o una olor desagradables, et recomanem que et poses en contacte amb el nostre servici d’atenció al client.

 • Cal instal·lar dispositius domèstics com descalcificadors o filtres d’osmosi inversa per a millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i complix totes les normes de qualitat establides per la legislació. Per este motiu, no cal adquirir cap dispositiu addicional per a tractar esta aigua. Sí que cal assenyalar que, si no es trien adequadament estos dispositius, o no es controlen regularment ni se’n fa el manteniment recomanat, podrien aparéixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

 • Què és el clor?

  El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat en el món, per la seua efectivitat i fiabilitat per a eliminar tot tipus de microbis nocius que puguen contindre l’aigua, les canonades de subministrament o els depòsits d’emmagatzematge. El clor que s’afig a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària –marcada per la legislació–, totalment inofensiva per a la salut de les persones.

  Per este motiu, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avançaments més significatius en la protecció de la salut pública.

 • Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada en el món per a potabilitzar l’aigua?

  Perquè és el mètode que millor garantix la desinfecció de l’aigua fins que esta arriba a les aixetes dels consumidors, amb la qual cosa impedix que proliferen els agents patògens en els depòsits d’emmagatzematge i les canonades de subministrament, i per la seua més que comprovada innocuïtat en les concentracions utilitzades. Per estos motius, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

 • Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

  Segons la normativa estatal vigent (Reial decret 140/2003), transposició de la Directiva europea 98/83/CE, la concentració de clor en l’aigua per a consum humà no ha de superar la xifra d’1 mg/l, si bé es tracta d’un paràmetre indicatiu. Encara que la legislació estatal no establix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes n’han fixat un a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos en un valor de 0,2 mg/l.

  Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència en l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, el seu nivell es controla per tota la xarxa de distribució. D’eixa manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors el nivell d’este component baixa del límit indicatiu establit, des de la mateixa xarxa de distribució s’aporten dosis xicotetes de clor (recloracions) per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 • És perjudicial per a la salut?

  L’OMS assenyala que, en les concentracions establides per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’este component en l’aigua de l’aixeta establides per esta organització garantixen que no comporte cap risc per a la salut.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avançaments més significatius en la protecció de la salut pública, ja que pel seu alt poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a previndre i eradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi correcta de clor després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i conferix a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seua desinfecció correcta.

 • Per què jo note un gust que no m’agrada en l’aigua i altres persones no el noten?

  L’aigua conté certes substàncies dissoltes, que s’han incorporat en la naturalesa, que li conferixen un gust característic. Açò és el que és natural. Estes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l’origen de l’aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny pel qual discorre l’aigua.

  El gust es nota al canviar de tipus d’aigua, ja que passem d’una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la qual no ho estem.

 • Què origina la duresa de l’aigua?

  L’aigua adquirix el calci i el magnesi que determinen la seua duresa al contactar amb els diferents tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depén del caràcter geològic del sòl que travessa en l’origen. Així, un sòl calcari genera majors continguts de calç que un sòl granític.

 • Les aigües dures són bones per a la salut?

  La duresa de l’aigua de l’aixeta no suposa cap perill per a la salut humana, sinó que és al contrari: el calci i el magnesi que caracteritzen la duresa de l’aigua són essencials per a la salut.

  Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’envelliment es pot produir una pèrdua de massa òssia i aleshores sorgixen problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

  Actualment, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, si tenim en compte que el consum de làctics ha disminuït. Així, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’este nutrient. A més, el calci té un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels xiquets, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels xiquets i els adolescents.

  El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta de la companyia Aigües d'Elx aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

 • Com es mesura la duresa de l’aigua?

  La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat de calci (CaCO3) de l’aigua.

  Per este motiu, segons el grau de duresa hi ha diferents classificacions de les aigües. Una de les més utilitzades és l’escala de Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt blana
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua blana
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura
  Más de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

  La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (ºfH) o en graus alemanys (ºdH). L’equivalència entre estes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat de calci és la següent:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Necessite saber la duresa de l’aigua per a programar el rentavaixella. On la puc consultar?

  Per a saber la duresa de l’aigua, accedix a l’apartat “Qualitat de l’aigua” del web o sol·licita’ns-la a través de l’apartat  Contacta de l'Oficina Virtual.


 • N’hi ha prou amb 1,5 litres d’aigua al dia?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que ha de beure una persona al dia, ja que les necessitats solen variar en funció de diversos factors, com l’activitat física, el clima, l’edat o el sexe.

  Es recomana que una persona adulta sana consumisca 1 ml d’aigua per cada quilocaloria que ingerix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’esta quantitat, entre un 75% i un 80% s’ha d’obtindre de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com fruita i verdura.

 • Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Quan dormim, perdem aigua. Per açò és recomanable beure almenys un got abans d’anar a dormir i un altre quan ens alcem.

 • Per què és important estar ben hidratats?

  Quan transpirem, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor no és més que aigua, però també conté minerals com sodi, potassi, ferro i magnesi.

  Una bona hidratació ens permet recuperar els valors d’aigua necessaris per a l’organisme i evitar certs trastorns com vòmits, maldecaps, cansament, pell seca, etc., símptomes característics de la deshidratació.

 • Saps per què no hem d’esperar a tindre set per beure aigua?

  Cal compensar com més prompte millor la pèrdua d’aigua que patix el cos diàriament (més de 2 litres) per a evitar que comence el procés de deshidratació.

  Per açò és molt important que no esperem a tindre la sensació de set per beure aigua, ja que este símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

 • Hem de beure més aigua quan fem exercici?

  És fonamental beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici per a tindre una bona hidratació i deixar temps al cos perquè n’elimine l’excedent.

  Durant l’exercici és recomanable hidratar-se a intervals regulars per a reemplaçar tota l’aigua que es perd amb la suor. Després de fer exercici, és essencial beure aigua per a recuperar-se adequadament.

 • L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faça esport.

 • Els xiquets poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per als adults i per als xiquets. És important que els xiquets i les xiquetes facen parades obligatòries en els entrenaments o els jocs per a beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se.

 • Les persones majors s’han d’hidratar més?

  En el cas de les persones majors és fonamental controlar el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produïxen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

 • Sabies que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees porten freqüentment a la deshidratació, per la qual cosa, en estos estats, és necessari beure aigua regularment.


 • Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè en cada minut que passem davall de la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua.

 • Quines plantes són les que requerixen menys consum d’aigua?

  Les plantes que requerixen menys consum d’aigua són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumixen menys aigua.

 • Quina és la millor hora per a regar el jardí?

  A primera hora del matí o al capvespre, ja que s’aprofita més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

 • Després de cuinar, on tire l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo al fem, o bé arreplegar-lo, una vegada fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-ho a un punt de recollida perquè puga ser reciclat. No el tires per l’aigüera, perquè l’oli i l’aigua no es barregen i després resulta molt difícil eliminar-lo en les depuradores.

 • Per què no es recomana tirar pintura per l’aigüera?

  No es recomana fer-ho perquè la pintura és un material molt contaminant. T’aconsellem que la deixes assecar-se fins que es convertisca en una massa sòlida, i aleshores pots portar-la als centres de recollida municipals.

 • I les burilles, les podem tirar pel vàter?

  No tires les burilles pel vàter perquè contenen nicotina i quitrà, unes substàncies que es dissolen fàcilment en l’aigua i que són contaminants, fins i tot en xicotetes concentracions, i resulta molt difícil eliminar-les en el procés de depuració. Tira les restes dels cigarrets al fem una vegada estiguen ben apagats.

 • Quins altres materials no convé tirar pel vàter?

  Les tovalloletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de tirar pel vàter, ja que poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual en les depuradores. T’aconsellem que col·loques un xicotet contenidor en el bany per a tirar-hi estos residus sòlids.


 • On puc consultar les tarifes d'aplicació en el meu municipi?

  En l’apartat “Tarifes” pots accedir a la informació específica del teu municipi. Hi pots consultar les tarifes vigents, així com les bonificacions que hi haja disponibles.

  Així mateix, en el peu de pàgina de les factures periòdiques disposes de la informació relativa a la publicació de les tarifes en els butlletins oficials de la província, per a consultar-les en el mateix web oficial.

 • En casa som més de 4 persones: puc obtindre alguna bonificació?

  En l’apartat  “Bonificacions i fons social" pots consultar la possible existència de bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, per als casos en què es puga aplicar, és necessari que el titular del contracte o la persona autoritzada faça una sol·licitud fefaent i presente la documentació corresponent, conforme a la informació inclosa en l’apartat del web anteriorment indicat.

  En cas de dubte, contacta amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Estic censat en el meu municipi: puc tindre alguna bonificació?

  La condició de la persona censada en el municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada. També pots consultar, en l’apartat “Bonificacions i fons social" l’existència d’altres bonificacions aplicables. En cas de dubte, pots posar-te en contacte a través dels nostres canals d’atenció al client.

 • Quines ajudes o bonificacions puc tindre?

  Pots consultar, en l’apartat “Bonificacions i fons social” l’existència d’ajudes, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (pensionista, família nombrosa o renda mínima d’inserció) aprovades pel teu ajuntament.
  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Què faig si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Contacta amb nosaltres a través dels nostres  canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas. 

 • Em poden tallar el subministrament per falta de pagament?

  Les gestions d’impagats del servici es duen a terme conforme al que s’establix en la normativa vigent (reglament, ordenances...). Es pot consultar en l’apartat “Normativa del servici”.
  En cas que rebes una notificació d’avís de tall i no pugues fer front a la teua factura, contacta amb nosaltres a través dels nostres  canals d’atenció al client, i estudiarem el teu cas.  

 • En quin termini es restablirà el meu subministrament?

  El servici es restablirà com a màxim el següent dia hàbil després d’haver solucionat les causes que van originar la suspensió.

 • Per quins altres motius es pot suspendre el meu subministrament?

  L’entitat subministradora podrà suspendre el subministrament en els casos següents: A petició teua, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer esta gestió a través de la nostra  àrea de clients o telefonant al nostre número d’atenció al client. Per baixa d’ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d’alguna de les obligacions per part de la persona perceptora del servici. Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió del servici són l’impagament de les factures dins dels terminis establits per l’entitat subministradora, el frau o la reincidència. Per a més informació, pots consultar l’apartat “Normativa del Servici”


 • Com puc consultar les meues factures?

  Sempre que vulgues, pots consultar les teues factures a través de l’àrea de clients. Recorda que per a poder fer les teues gestions en línia has d’estar registrat. Si encara no ho estàs, pots donar-te d’alta molt fàcilment (ací pots veure com registrar-te en l’àrea de clients).

 • Com puc passar-me a la factura digital?

  Has d’estar registrat en l’Àrea Privada. Si encara no ho estàs, registra-t’hi ara
  Si ja estàs registrat en l’oficina de la teua Àrea privada, entra-hi amb el teu usuari i la teua contrasenya i accedix a la secció activar el servici de Factura digital. Cada vegada que s’emeta una factura, t’arribarà un avís de disponibilitat a través del qual podràs baixar-te-la directament.

 • No entenc la factura de l’aigua: què es paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable estan subjectes a les tarifes corresponents d'acord amb la legislació vigent. Generalment, la factura del servici sol incloure les tarifes d’aigua, conservació del comptador i clavegueram, la titular de les quals, en la majoria dels casos, és la concessionària del servici. D’altra banda, també s’hi inclouen taxes ambientals, en concepte de cànons, el titular de les quals és la comunitat autònoma. I, finalment, també pot incloure la taxa de recollida de fem, de titularitat municipal. Pel que fa a l’import final de la factura, generalment entre el 35% i 50% es correspon amb la tarifa de l’aigua. La resta es repartix entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, en la factura del teu domicili de subministrament s’inclou tant la informació dels diferents conceptes d’aplicació, en els quals podràs identificar la seua titularitat, com la informació de les publicacions en els butlletins oficials de les tarifes que s’hi apliquen, perquè ho pugues consultar en cas que ho consideres necessari.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d’atenció al client.

 • Qui aprova les tarifes de l’aigua?

  L’ajuntament és el responsable d’aprovar les tarifes del servici aplicables al municipi i la comissió de preus és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Una vegada aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen en el butlletí oficial corresponent.

 • Què és la quota de servici?

  Esta quota garantix la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servici d’aigua. És un import fix que es calcula segons el cabal nominal (és a dir, la quantitat estàndard d’aigua que passa pel teu comptador). Si vols més informació sobre les tarifes i els diferents tipus de vivenda, consulta el web de la teua entitat subministradora.

 • Què és la quota de clavegueram?

  La quota de clavegueram la recapten algunes empreses subministradores per compte dels ajuntaments. Es destina a la conservació i el manteniment de la xarxa de clavegueram.

 • Quina és la periodicitat de la factura de l’aigua?

  De forma general, els consums es facturen cada dos o tres mesos segons el municipi, per períodes de subministrament vençuts, en compliment del Reglament del servici. El primer període es compta des de la data de posada en servici del subministrament.

 • Puc sol·licitar un canvi de periodicitat o freqüència per a la meua factura?

  Hi ha una modalitat de pagament mensual (12 Gotes), a través de la qual cada mes es paga una quota fixa i al cap de 12 mesos es regularitza la situació en funció de la facturació real. Esta nova modalitat de pagament no comporta cap canvi contractual. El comptador es llig i es factura amb la mateixa regularitat de sempre. Pots  revisar les condicions del pla i saber com contractar-lo en l’apartat corresponent del web

 • He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt: què vol dir això?

  La tarifa d’aigua inclou una quota fixa de servici i una quota variable de consum. Esta segona quota s’aplica per trams de consum, per a incentivar un ús eficient de l’aigua. Així, es premien els usos més responsables i es penalitza l’ús excessiu de l’aigua, a través de l’assignació d’un preu per metre cúbic que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • El meu consum d’aigua és zero i, no obstant açò, estic pagant quota de servici: per què?

  La tarifa d’aigua inclou una quota variable de consum i una quota fixa de servici. Esta segona quota s’aplica per a garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servici de l’aigua, i té un import fix, per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si vols rebre’n més informació o fer qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

 • Necessite un duplicat de factura del meu subministrament: on podria dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client..

 • A qui he de telefonar si no tinc cap fuita d’aigua però crec que el meu consum és més elevat de l’habitual?

  Per a descartar qualsevol tipus de fuita, et recomanem que verifiques tota la instal·lació interior de la teua casa i també la situada en l’habitació de comptadors d’aigua de la finca (generalment, situada en l’entrada de l’edifici). En este cas, excepte l’equip de mesurament instal·lat, el manteniment, la conservació i la reparació de la resta de la instal·lació en cas d’avaria o fuita corresponen al client o a la comunitat de propietaris de la finca. Si tens algun dubte sobre la forma de revisar una possible fuita en la teua instal·lació interior o de la finca, telefona’ns al número d’avaries (disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any). Així mateix, si has comprovat que no hi ha cap fuita en la instal·lació interior o de la finca, però el teu consum segueix sent més elevat de l’habitual, posa’t en contacte amb nosaltres al  telèfon d’atenció al client i farem tot el que siga possible per ajudar-te.


 • Com podria pagar la meua factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tingues la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Solament has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • Puc pagar les meues factures en les oficines d’atenció al client?

  No és possible fer pagaments en metàl·lic en les nostres oficines, encara que sí que pots efectuar el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. No obstant açò, disposem de diferents canals de pagament en els quals no necessites desplaçar-te. Consulta l’apartat “Com puc pagar la meua factura d’aigua?” per a veure quina opció s’adapta millor a les teues necessitats.

 • He de ser client de "la Caixa" per a poder pagar les meues factures a través de ServiCaixa?

  No, no és necessari que sigues client d’esta entitat, ni tampoc que sigues usuari de Línia Oberta de ”la Caixa”. Recorda que també podràs fer el pagament a través de les nostres entitats col·laboradores, mitjançant l’Oficina Virtual o a través de la Caixa” - Pagaments en línia, amb qualsevol targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • La meua targeta bancària ha de ser de ”la Caixa” per a poder fer pagaments en línia?

  No, no és necessari que ”la Caixa” siga l’entitat emissora de la targeta. Només cal que tingues una targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit activa.

 • El pagament en línia té algun cost per a mi?

  No. Els pagaments fets en línia no tenen cap cost addicional.


 • He comprat la meua primera vivenda. He de fer l’alta de l’aigua?

  Sí, has de fer l’alta i pots fer-ho a través de qualsevol dels canals de contacte que tenim a la teua disposició aportant la documentació següent documentació:

  1-DNI/NIE de la persona titular (nou/nova) : (en cas que no es presentara la persona  titular):

  Si la persona titular és una persona jurídica ( empresa) :

  • CIF de l`empresa
  • Escriptura de constitució de l` empresa
  • DNI/NIE de la persona gerent o administradora. En cas de no presentar-se, s`haurà d`apotar  autorizació signada per la persona gerent o administradora junt amb el DNI/NIE d`ambdues persones.

  2-Document que acredite el dret d`ús : (documents admissibles, un de ells):

  • Escriptura de propietat o nota simple del Registre.
  • Escriptura d`herència (la persona sol-licitant titular ha de constar com hereua)
  • Contracte compra-venda.
  • Contracte d` arrendament (amb autorizació de la persona propietària per a que l` inquilí/la inquilina contracte el subministrament).

  Ha de ser un document vigent, on conste la informació de l`adreça del domicili objete del contracte de subministrament (aconsellable que estiga inclosa la referència cadastral) i el nom de la persona sol-licitant titular.

  Si l`habitatge està en Zona Rural, s`ha d`aportar Plànol de situasió, escala 1/2000

  3-Document que acredite la habitabilitat de l`immouble: (documents admissibles, un d`ells):

  • Licència Municipal d` Ocupació (en cas de vivendes de VPO Cèdula de Qualificació definitiva).
  • Declaració Responsable de 1ª ocupació(amb justificant de registre en l` Ajuntament)
  • Declaració Responsable de NO alteració estructural de la  vivenda (per a casos de vivendes amb llicéncia d`ocupació anterior, i la persona propietària acredite la no realitzaciò d`obres que hagen alterat la configuració arquitectònica.(Modelo)
  • Altre  Document d`Habitabilidat, conforme a la situació de l`habitatge i la legislació vigent: Certificat d`obtenció de llicència per silenci administratiu/Certificat municipal de que la situació de la vivenda s`sassimila en el seu règim al de les vivendes que han obtingut llicència.

  4-Dades de domiciliació bancária (IBAN): Document SEPA signat per la persona titular de la compte bancari:

  5-Dades de Contacte: Correu electrònic i telèfon  mòbil.

 • Tinc un local onau. Quina documentació necessite per a fer l’alta d'un subministrament o Canviar la titularitat?

  Com a norma general, necessitaràs la documentació següent :

  1-DNI/NIE de la persona titular (nou/nova): (en cas que no es presentara el titular):

  Si la persona titular és una persona jurídica ( empresa) :

  • CIF de l`empresa
  • Escriptura de constitució de l`empresa
  • DNI/NIE de la persona gerent o administradora. En cas de no presentar-se, s`haurà d`aportar autorizació signada per la persona gerent o administradora junt amb el DNI/NIE d`ambudes persones.

  2-Document que acredite dret d`us: (documents admissibles, un d`ells):

  • Escriptura de propietat o nota simple del Registre.
  • Escriptura d`heréncia (la persona sol-licitante titular ha de constar com hereua)
  • Contracte de compra-venda.
  • Contrate d`arrendament (amb autorizació de la persona propietària per a que l`inquilí/la inquilina contracte el suministrament)

  Ha de ser un document vigent, on conste la informació de l`adreça del domicilo objetce del contracte de subministrament (aconsellable que estiga inclosa la referència catastral) i el nom de la persona sol-licitant titular.

  3-Dependent del tipus d`actividat: (documents admissibles, un d`ells):

  • En cas de Canvi de titularitat, es podrà presentar "Declaració formal davant L` Ajuntament", sense que siga necessari l`atorgament  de nova llicència i el pagamente de les taxes (més informació en article 12ºé, Llei 14/2010 de le Generalitat, d`Espectácles públics, activitats recreatives i establiments públics).
  • Llicència d`Obetura o Sol-licitd de Llicència d`Obertura més Certificat de Compatibilidat Urbanística.
  • Declaració Responsable, signada per la persona titular i signada per L` Ajuntament (ha d` estar identificada l`adreça del domicili de suministrament objecte de la sol-licitud de l` alta).
  • Locals sense activitat: Certificat de no activitat o Autorizació de l`Ajuntament per a la contratació de serveis amb empreses subministradores. Sol-licitud de certificat de no necessitat de títol habilitant per a l` exercici d`una activitat.
  • Altres Documents admissibles (dependent de l`activitat): Comunicació d` Activitats inòcues, Llicència Ambiental o Autorizació ambiental integrada.

  4-Dades de domiciliació bancària (IBAN): Document SEPA signat per la persona titular del compte bancari. 

  5-Datos de contacto: Correu electrònic i telèfon mòbil.

   

 • En què consistix l’import del contracte de subministrament d’aigua?

  El contracte de subministrament inclou els drets de subministrament que s’abonen una sola vegada en la signatura del contracte. En el moment de realitzar el contacte, es determina el cabal que s’ha de contractar segons les característiques de l`immoble.

 • Quant de temps tardaré en tindre aigua després de fer l’alta de subministrament?

  Després de fer la contractació, si la teua vivenda o local té connexió d’aigua i la instal·lació està preparada, solament s’ha de col·locar el comptador i tindràs aigua en un màxim de 24 hores.

 • Què he de fer per a canviar la titulartat del servei d`una vivienda?

  Pots realitizar-lo a través de qualsevol dels de qualsevol dels canals de contacte que tenim a la teua disposició, aportant la següent documentació:

  1-DNI/NIE de la persona titular (nou/nova): (en cas que no es presentara el titular):

  Si la persona titular és una persona jurídica ( empresa) :

  • CIF de l`empresa
  • Escriptura de constitució de l`empresa
  • DNI/NIE de la persona gerent o administradora. En cas de no presentar-se, s`haurà d`aportar autorizació signada per la persona gerent o administradora junt amb el DNI/NIE d`ambudes persones.

  2-Document que acredite dret d`us: (documents admissibles, un d`ells):

  • Escriptura de propietat o nota simple del Registre.
  • Escriptura d`heréncia (la persona sol-licitante titular ha de constar com hereua)
  • Contracte de compra-venda.
  • Contrate d`arrendament (amb autorizació de la persona propietària per a que l`inquilí/la inquilina contracte el suministrament)

  Ha de ser un document vigent, on conste la informació de l`adreça del domicil objetce del contracte de subministrament (aconsellable que estiga inclosa la referència catastral) i el nom de la persona sol-licitant titular.

  3-Document que acredite l`habitabilitat de l`immoble: (documents admissibles, un d`ells):

  • Declaració Responsable de NO alteració estructural de la  vivenda (per a casos de vivendes amb llicéncia d`ocupació anterior, i la persona propietària acredite la no realitzaciò d`obres que hagen alterat la configuració arquitectònica.(Modelo)
  • Licencia Municipal de 2ª o posteriores ocupació.
  • Declaració Responsable de 2ª ocupació. (amb justificant de registre en l`Ajuntament)
  • Altre  Document d`Habitabilidat, conforme a la situació de la vivenda i la legislació vigent: Certificat d`obtenció de llicència per silenci administratiu Certificat municipal de que la situació de la vivendes  que han obtingut llicència.

  4-Dades de domiciliació bancària (IBAN): Document SEPA signat per la persona titular del compte bancari. 

  5-Lectura actual del contador . sempre que la facilite la persona so-licitant. La informacio de la lectura ha de ser fefaent a través dels nostres canals dàtenciò, constant la data de la lectura.

  6-Datos de contacto: Correu electrònic i telèfon mòbil.

 • M’he mudat de domicili. He derealitzar una nova alta o puc subrogar-me al contracte que hi havia anteriorment en la meua nova vivenda?

  En cas de mudances o quan una vivenda és ocupada per una persona diferent a la qual va a signar el contracte de subministrament, es necessari realitzar  un canvi de titularitat o un nou contracte.

  Una subrogació és una gestió que es pot formalitzar-se per defunció, separació del cònjuge i/o fusió d’empreses. Suposa una subrogació directa de tots els drets i obligacions de l’anterior contracte de subministrament i no suposa cap cost.

 • He de permetre l’entrada al meu domicili del personal de l’empresa subministradora?

  Sí. S’ha de permetre a l’entitat subministradora la col·locació dels elements necessaris, així com permetre l’entrada al personal autoritzat i acreditat per l’entitat, amb la finalitat de poder fer totes les comprovacions relacionades amb el subministrament.

 • Qui s’encarrega de la connexió i desconnexió dels comptadors?

  La connexió i desconnexió del comptador o l’aparell de mesurament la duu a terme l’entitat subministradora, que podrà precintar la instal·lació i és l’única autoritzada per a desprecintar-la.

 • On es col·loca la bateria de comptadors?

  Les bateries de comptadors divisionaris s’instal·len en els locals o armaris destinats exclusivament a esta finalitat. Els armaris han d’estar situats en la zona d’ús comú de la planta baixa de l’immoble i han de tindre accés directe des de l’entrada. S’instal·la una vàlvula de retenció en l’origen de cada muntant i en el punt de connexió amb la bateria de comptadors divisionaris, per a impedir retorns d’aigua a la xarxa de distribució.

 • Quin tipus de comptadors o d’equips de mesurament hi ha?

  En general, i per als immobles amb accés directe al carrer, el càlcul i control de consums es farà mitjançant: bateria de comptadors  (quan hi ha més d’una vivenda o local, és obligatori instal·lar un comptador per a cadascun, a part dels que siguen necessaris per als serveis comuns). o comptador únic o general (quan l’immoble o finca sols té una vivenda o local, en subministraments provisionals per a obres i en polígons en procés d’execució d’obres, mentre no es reben les xarxes de distribució interior).

 • He de sol·licitar o notificar a l’entitat subministradora un augment de cabal contractat?

  Sí. S’ha d’utilitzar l’aigua subministrada en la forma i per a l’ús contractats. Per tant, has de sol·licitar a l’entitat subministradora l’autorització pertinent per a qualsevol modificació de les instal·lacions que implique un augment en els cabals contractats de subministrament, o qualsevol modificació en el nombre de receptors.

 • Sóc promotor de vivendes. Puc sol·licitar una escomesa d’aigua o clavegueram?

  Per a sol·licitar una escomesa  d’aigua o clavegueram, o, si ho desitges, un informe previ per a la llicència d’obres, has de presentar la següent documentació (aquestes sol·licituds inclouen també un pressupost i s’han de presentar a través de qualsevol dels de qualsevol dels canals de contacte que tenim a la teua disposició):

  1-DNI/NIE de la persona titular (nou/nova): (en cas que no es presentara el titular):

  Si la persona titular és una persona jurídica ( empresa) :

  • CIF de l`empresa
  • Escriptura de constitució de l`empresa
  • DNI/NIE de la persona gerent o administradora. En cas de no presentar-se, s`haurà d`aportar autorizació signada per la persona gerent o administradora junt amb el DNI/NIE d`ambudes persones.

  2-Datos de contacto: Correu electrònic i telèfon mòbil.

  3-Dades de domiciliació bancària (IBAN): Document SEPA signat per la persona titular del compte bancari.

  4-Plànol de situació: 1/2000

  • AIGUA PER OBRES:(revisar vs vigente)

  • Llicència d’obra municipal o llicència municipal d’edificació.
  • Annexos i memòria d’instal·lacions de lampisteria. Originals visats per  Tècnic competent , solament en cas de VIVENDES, ( locals no cal que estiguen visats).

  AIGUA PER BOQUES CONTRA INCENDIS:

  • Certificat de l’empresa instal·ladora (sellat per la Conselleria d’Indústria)
  • Annexos i memòria d’instal·lacions contra incendis. (No cal que estiga  visat.)

  CLAVEGUERAM:

  • Annexos i memòria d’instal·lacions de sanejament. Originals visats per un Tècnic competent.

  INFORME PER DECLARACIONS RESPONSABLE I LLICÈNCIAS D'OBRES

  1-Plànol de situació: 1/2000

  2-Escriptura

 • Como puc fer la baixa del servei d’aigua?

  Pots fer-la a través dels nostres canals d'atenció presentant la documentació següent documentació:

  BAIXES DE VIVENDES I LOCALS:

  • DNI/NIF de la persona titular del contracte. Si no es presentara la persona titular per a fer els tràmits pertinents, la persona autoritzada en el seu nom,  haurà d’aportar, una autorizació signada  per la persona titular i DNI/NIE d`ambdues.
  • En baixes per defunció de la persona titular, la persona que sol-licite la baixa,  haurà d’aportar el certificat de defunció de la persona titular, i signar la  sol·licitud de baixa per defunció.
  • Lectura actual del comptador per a la seua liquidació.
 • Què he de fer per a comprovar si tinc una fuita a casa?

  A continuació, t’indiquem els passos que has de seguir:

  • En primer lloc, has de localitzar el teu comptador d’aigua. Entra en l’habitació de comptadors de la finca. En la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador.
  • Seguidament, comprova que el comptador funciona correctament. Per a fer-ho, deixa una aixeta oberta en la teua casa o en el teu local. L’agulla roja de l’esfera gran, o l’última xifra roja del comptador (si és electrònic), s’ha de moure en sentit ascendent. Mantenint l’aixeta oberta, tanca la clau de pas del comptador i comprova que este no registre cap moviment.
  • Per a acabar, torna a obrir la clau de pas i tanca totes les aixetes de casa durant una hora, aproximadament. Observa si el comptador ha registrat consum d’aigua. Si és així, és molt possible que hi haja una fuita en la instal·lació, ja que el comptador sols registra consum si passa aigua per ell.
 • A qui he de telefonar si tinc una fuita d’aigua?

  Si tens una fuita, has de posar-te en contacte amb una empresa especialitzada, o bé comprovar si la teua assegurança de llar cobrix este tipus de reparacions. Et recordem que la conservació i la reparació de qualsevol avaria en les instal·lacions interiors és responsabilitat de la persona usuària, com establix el Reglament del servei d’aigua.

 • A qui he de telefonar si el meu desguàs o el de la comunitat tenen una avaria o obstrucció abans d’arribar a la conducció del clavegueram general del carrer?

  Quan la connexió del clavegueram està obstruïda o avariada, bé en la instal·lació o en la canalització del clavegueram, la responsabilitat és de la comunitat de propietaris o de la persona propietària de la finca. Cal evacuar les aigües brutes a la xarxa general d’abocaments o al clavegueram municipal. T’has de posar en contacte amb una empresa privada per a desembossar les canalitzacions
  d’abocament de residus.

 • No tinc aigua en casa. Què faig?

  En primer lloc, esbrina si la falta d’aigua afecta tots els punts d’aigua de la teua casa. Si és així, comprova si la incidència és general en tot l’edifici. Si la comunitat no n’està afectada, comprova que la clau de pas interior de la teua casa estiga completament oberta. A continuació, verifica que el comptador o l’equip de mesurament tinga les dues claus de pas obertes (és a dir, girades
  completament a l’esquerra). En la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si després d’haver fet estes comprovacions seguixes sense aigua, telefona’ns al nostre número d'avaries i farem tot el possible per a ajudar-te.

 • Han reparat recentment una avaria d’aigua en el carrer i ara no tinc pressió suficient en casa. Què faig?

  En ocasions, mentre es produïx una fuita o durant la seua reparació, és possible que la mateixa pressió de l’aigua puga arrossegar xicotetes partícules d’arena de les canonades generals, i també de les particulars, de la finca. Per sort, no es tracta de res greu. En la majoria dels casos, transcorreguts uns minuts de la reparació de l’avaria exterior s’hauria de restablir la normalitat en el subministrament i recuperar-se la pressió habitual. No obstant açò, si seguixes sense la pressió habitual, telefona’ns al nostre número d'avaries i farem tot el possible per a ajudar-te.

 • No tinc pressió d’aigua en casa. Què faig?

  Comprova que la clau de pas interior de la teua casa estiga completament oberta. Comprova si la falta de pressió és generalitzada. Si és així i disposes de grups de pressió, caldrà que els revise una empresa especialitzada. Si tens instal·lat algun aparell reductor de pressió, comprova que funcione correctament. A continuació, verifica que el comptador o l’equip de mesurament tinga les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l’esquerra). Recorda que per a localitzar el teu comptador d’aigua, has d’entrar amb la clau universal en l’habitació de comptadors, que generalment està en el portal o en el vestíbul de la finca. En la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si després d’haver fet estes comprovacions seguixes sense pressió, telefona’ns al nostre número d'avaries i farem tot el possible per a ajudar-te.

 • No tinc pressió en l’aigua calenta de la meua casa. Què faig?

  Recorda que l’empresa d’aigua sols et subministra aigua corrent a través de la xarxa de distribució general. És a dir, es tracta d’aigua freda. Obri qualsevol aixeta de casa i comprova que l’aigua freda tinga la pressió habitual. Si no és així, revisa la clau de pas interior, i que el comptador o l’equip de mesurament tinga les dues claus de pas obertes (és a dir, girades completament a l’esquerra). Recorda que per a localitzar el teu comptador d’aigua, has d’entrar amb la clau universal en l’habitació de comptadors, que generalment està en el portal o en el vestíbul de la finca. En la bateria de comptadors hi ha un plànol on podràs trobar la ubicació del teu comptador. Si, amb tot, seguixes sense tenir pressió en l’aigua calenta, contacta amb una empresa especialitzada o amb la teua assegurança de la llar perquè verifiquen la instal·lació i el circuit de l’aigua calenta.

 • Què necessite per a registrar-me en l’Àrea de Clients?

  Has de ser titular d’algun contracte de subministrament d’aigua de la nostra companyia i introduir en el formulari les dades personals que se’t sol·liciten i que ens vas donar com a client, incloent el número de contracte, el DNI o NIE i l’import de l’última factura.

  Has d’introduir un nom d’usuari i una contrasenya que pugues recordar fàcilment, i una adreça electrònica on puguem enviar-te les comunicacions.

  A partir de llavors entraràs en la part privada i podràs fer les gestions que necessites.

 • Necessite un duplicat de factura del meu subministrament: on puc dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • Descarregar les teves factures és molt senzill si t'has donat d'alta en l'Àrea de Clients de la web. Accedeix al teu compte i vés a la secció «Gestions online» del menú principal. Després dirigeix-te a «Descàrrega massiva de factures». Fes clic en la pestanya «Sol·licitar descàrrega» i emplena els camps necessaris: assigna el nom que vulgues a la descàrrega i indica el període temporal que desitges. També pots triar com seleccionar les factures, per document d'identitat o per número de contracte. A continuació, marca una a una les factures que desitges descarregar i fes clic a «Continuar». Verifica que les factures seleccionades són les que necessites. Pots descarregar-les en un Excel amb el botó “Descarregar llistat”. Per a descarregar-les en PDF, fes clic a ‘Confirmar’ perquè es processe la teva sol·licitud. Rebràs un correu electrònic que t'avisarà que les factures s'han descarregat correctament. Si no veus el correu en la teva safata d'entrada, recorda revisar la carpeta de spam. A partir d'aquest moment ja tindràs les factures a la teva disposició en la pestanya ‘Descàrregues sol·licitades’ i podràs descarregar-les en format PDF. A través de la web, tot són avantatges.
 • Com puc pagar la meua factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tingues la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Solament has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.
  • Pots pagar les teves factures des de la web sense necessitat d’haver-te registrat en l’Àrea de Clients. És molt senzill, només necessites tindre a mà la factura que vols pagar i seguir aquests passos: Dirigeix-te a «El Teu Servei», en el menú principal, i selecciona «Pagament de factures». Accedeix a l’entitat bancària des de la part inferior de la pantalla. No és necessari ser client de l’entitat per a poder pagar. Selecciona «Pagar ara amb codi CPR» i emplena les dades sol·licitades. Les trobaràs en la part inferior de la factura: CPR, emissora, referència, identificació i import. Escriu les dades sol·licitades que trobaràs en la part de davall de la teva factura. No oblides introduir-les sense guions i indicar l’import exacte. Una vegada emplenades les dades només faltarà introduir la informació de la teva targeta bancària. Per a acabar el procés, fes clic en «Pagar». També pots pagar les teves factures si t’has registrat en l’Àrea de Clients. Accedeix al teu compte i fes clic en «Les meves factures». Les factures pendents de pagament apareixen en la part inferior. Prem en «Veure factura online», després en «Accions» i descarrega la factura en PDF, ja que la necessitaràs després. Torna a la secció anterior, «Les meves factures». Prem en «Pagament online» i accedeix a l’entitat bancària. Selecciona l’opció «Pagar ara amb número de codi de barres». Per a introduir el codi d’identificació, observa la part inferior de la factura descarregada. Davall del codi de barres trobaràs el número que has de copiar i pegar en el camp requerit. Escriu el teu email d’usuari i prem en «Iniciar pagament». Només falta introduir les dades de la targeta bancària i fer clic en «Pagar» per a finalitzar el procés. A través de la web, tot són avantatges.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • Com puc emetre algun document de pagament d’alguna de les meues factures?

  En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • En primer lloc, per a sol·licitar el document de pagament d'una factura pendent, has d'accedir al teu compte en l'àrea de clients i a continuació dirigir-te a la secció de menú “Gestions online”. Una vegada accedisques, podràs visualitzar les gestions que pots realitzar, classificades en grups en funció de la seua tipologia. Seguidament has de seleccionar l'opció “Documents de pagament”, que està situada en el grup de gestions “Factures i pagaments”. A continuació, selecciona el contracte que conté les factures pendents de pagament i prem a “continuar”. En el següent pas, selecciona les factures de les quals necessites el document i prem el botó “Generar document de pagament”. Apareix llavors un missatge de confirmació, que permet cancel·lar l'operació o continuar-la amb el botó “generar document”. Finalment, prem el botó “descarregar document de pagament” per a generar el PDF del document, que quedarà guardat en el teu PC i disponible per a imprimir en el moment que siga necessari. A través de la web tot són avantatges!